Ti konflikter du bør følge i 2024

Her er det som antas å bli de mest aktuelle konfliktene i verden i år. Les saken på fn.no.

Fred og sikkerhet

Utenriksminister Espen Barth Eide deltok på Sikkerhetsrådets møte om situasjonen i Midtøsten og Palestina tirsdag 23. januar. På bildet taler han til journalister. Foto: UN Photo/Mark Garten.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet:

I januar har Frankrike presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her. I februar tar Guyana over presidentskapet.

Mandag: Aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Karim Asad Ahmad Khan, vil orientere om domstolens Darfur-relaterte aktiviteter. Rådet vil holde lukkede konsultasjoner om Somalia, grunnet økende spenninger i regionen etter undertegnelsen av et omforent memorandum mellom Etiopia og den selverklærte regionen Somaliland 1. januar.

Tirsdag: Rådet skal stemme over et utkast til en resolusjon som fornyer mandatet til FNs fredsbevarende styrke på Kypros (UNFICYP). Rådet vil motta en orientering fra FNs seniorkoordinator for humanitært arbeid og gjenoppbygging i Gaza, Sigrid Kaag. Rådsmedlemmer vil også motta en orientering om FNs regionale senter for forebyggende diplomati for Sentral-Asia (UNRCCA).

Onsdag: En åpen orientering, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om «Situasjonen i Midtøsten, inkludert Palestina», er planlagt. Dette ble foreslått av Algerie etter Den internasjonale domstolens (ICJ) kjennelse om foreløpige tiltak rundt påstanden om at Israel har brutt sine forpliktelser under folkemordkonvensjonen i Gaza. En avslutningssesjon ledet av den utgående rådspresidenten, Frankrikes FN-ambassadør Nicolas de Rivière, er planlagt.

Torsdag: Guyana overtar presidentskapet i Sikkerhetsrådet, og det forventes at Rådet vil diskutere det foreløpige arbeidsprogrammet for februar.

Ellers denne uken vil Rådet sannsynligvis fortsette å overvåke den regionale ringvirkningen fra Israel-Hamas-krigen, inkludert utviklingen knyttet til Houthi-angrep i Rødehavet.

Gaza: Norge fortsetter støtten til UNRWA

Norge er en stor giver til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). — For tiden har noen land stoppet bistanden til det palestinske folket gjennom UNRWA, sa utenriksminister Espen Barth Eide. Norge har besluttet å fortsette finansieringen understreket han. Mens jeg deler bekymringen over de svært alvorlige anklagene mot noen UNRWA-ansatte, oppfordrer jeg andre givere til å reflektere over de bredere konsekvensene av å kutte finansieringen til UNRWA i en tid med ekstrem humanitær nød. Vi bør ikke straffe millioner av mennesker kollektivt, la han til. Les saken på regjeringens sider.

Gaza: Verdensdomstol krever forebygging av folkemordhandlinger

Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har kunngjort sin kjennelse i Sør-Afrikas sak mot Israel. — Vi har merket oss at domstolen understreker at Israel må ta umiddelbare og effektive grep for å legge til rette for grunnleggende tjenester og humanitær assistanse for befolkningen i Gaza, sa utenriksminister Eide. Norge har vært klare på at situasjonen i Gaza er katastrofal for sivilbefolkningen. Ifølge FN er det en overhengende fare for hungersnød i Gaza. Mye mer humanitær hjelp må komme inn i Gaza, la han til. Les saken på regjeringens sider.

Gaza: Utenriksministerens innlegg i Sikkerhetsrådet

Utenriksministeren deltok på et møte holdt i FNs sikkerhetsråd tirsdag 23. januar med søkelys på situasjonen på Gaza. — Norge anerkjenner det palestinske folkets umistelige rett til å ha sin egen stat. Ikke bare i teorien, men også i praksis, understreket han. Les saken på FN-delegasjonens sider.

Gaza: FNs rettighetskontor fordømmer «kaotiske» israelske masseevakueringsordrer. Les saken på UN News.

FN-utsending for seksuell vold i konflikt skal besøke Israel og Vestbredden. Les saken på UN News.

Skipsfartskrisen i Rødehavet har en «dramatisk» innvirkning, advarer UNCTAD. Les saken på UN News.

Sudan: Et «levende mareritt for barn», sier UNICEF-representant. Les saken på UN News.

Haiti-krisen har nådd «kritisk punkt». Les saken på UN News.

Menneskerettigheter

— Dommen i saken Alkhatib mot Hellas markerer en viktig milepæl som understreker et lands forpliktelse til å respektere livene til migranter til sjøs, mener FN-eksperter. Foto: Unsplash/Miko Guziuk.

Hellas: FN-eksperter hyller avgjørelsen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen om skyting mot fartøy med flyktninger

Angrepet fra den greske kystvakten skadet en syrisk flyktning, som senere døde etter måneder på sykehus. Hans kone og barn reiste sak ved Den europeiske domstolen, som i sin kjennelse understreket at Hellas har brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Les saken på OHCHRs sider.

Tvungen forsvinning: FNs ekspertgruppe skal gjennomgå over 2 000 saker fra 36 land. Les saken på OHCHRs sider.

USA: Høykommissæren for menneskerettigheter utrykker skuffelse over den første henrettelsen ved nitrogenkvelning noensinne. Les saken på UN News.

Bangladesh: Farlig «tilbakeskritt for menneskerettigheter» må føre til reformer, mener FN-eksperter. Les saken på UN News.

Iran: — Stopp den «grufulle henrettelsesbølgen», oppfordrer FN. Les saken på UN News.

Arbeidsliv

Hvor mye kan du om fremtidens arbeidsliv? FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) har holdt et spesielt møte om akkurat dette, i Santiago, Chile 23. og 24. januar – arrangert av UN DESA, i samarbeid med Den økonomiske kommisjonen for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs utviklingsprogram (UNDP). Foto: Unsplash/Andy Kelly.

Fem ting du bør vite om fremtidens arbeidsliv

Arbeidslivet går for tiden gjennom store endringer på grunn av nye teknologier, globalisering og andre faktorer. Disse endringene har potensial til å omforme arbeidsmarkeder og levebrød for milliarder av kvinner og menn. Les saken på fn.no.

Ukraina: Hvordan har krigen påvirket arbeidsmarkedet? Les saken på ILOs sider.

Oppfølging av varslingssaken i Arbeidstilsynet. Les saken på regjeringens sider.

Algerie: IFAD-presidenten fremmet ungdomssysselsetting og klimatilpasning på landsbygda under sitt første besøk. Les saken på IFADs sider.

Helse

Kamerun tilbyr malariavaksinen RTS,S gratis til alle spedbarn frem til de er seks måneder gamle. Foto: OCHA/Ariane Maixandeau.

Kamerun starter verdens første «massevaksinering» mot malaria

Verdens første vaksineprogram mot malaria har startet i Kamerun, i et grep som forventes å redde tusenvis av barns liv over hele Afrika. Hvert år dør 600 000 kvinner, menn og barn av malaria i Afrika, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Les saken på BBC News.

FN-eksperter: Rammede av spedalskhet (Hansens sykdom) må ha tilgang til høyest oppnåelig støtte- og omsorgsstandard. Les saken på OHCHRs sider.

Klima og miljø

På den 6. sesjonen av verdens «miljøparlament» (UNEA-6), som holdes fra februar til mars, vil delegater fra medlemsland diskutere hvordan man kan fremme globalt samarbeid rundt næringsstoffer. Foto: WFP/Drone Africa.

Hva er fosfor, og hvorfor øker bekymringen rundt miljøpåvirkning?

Fosfor og et annet næringsstoff – nitrogen – er hovedingredienser i mineralgjødsel. Selv om disse næringsstoffenene har blitt mer populære de siste tiårene, kan de ha ødeleggende effekter når de kommer inn i innsjøer, elver og havet. Les saken på UNEPs sider.

Libya: Felles Verdensbanken/EU/FN-rapport vurderer skadene forårsaket av de katastrofale flommene. Les saken på Verdensbankens sider.

Utvikling

— Bevisene er overveldende for at migrasjon, når godt håndtert, er en viktig bidragsyter til global velstand og fremgang. Vi befinner oss i et kritisk øyeblikk, og vi har utformet denne appellen for å bidra til å holde det løftet. Vi kan og må gjøre det bedre, sa IOM-sjefen. Foto: UNOCHA/Vincent Tremeau.

IOM trenger 7,9 milliarder dollar for å ta tak i «migrasjonskriser» og oppfylle «utviklingsløfter»

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har lansert sin første årlige globale appell. Finansieringen vil gå til å støtte virksomheten og bidra til å skape et system som virkeliggjør «migrasjonsløftet» som en kraft for det gode over hele verden. Les saken på IOMs sider.

Merk deg! Kommende arrangementer

15. januar–2. februar: Den 95. sesjonen av FNs barnekomité, som vil vurdere landrapportene til Bulgaria, Kongo, Litauen, Russland, Senegal og Sør-Afrika. Les mer her.

22.–31. januar: 2024-sesjonen til komiteen for ikke-statlige organisasjoner. Les mer her.

22. januar–2. februar: Den 45. sesjonen til FNs menneskerettighetsråds arbeidsgruppe for de periodiske landhøringene (UPR). Les mer her.

22. januar–2. februar: Den 95. sesjonen til FNs barnekomité. Les mer her.

22. januar–27. mars: Del I av nedrustningskonferansen. Les mer her.

29. januar–16. mars: Den 87. sesjonen av FNs kvinnekomité, som vil gjennomgå rapporter fra Niger, Tadsjikistan, Italia, Turkmenistan, Hellas, Oman, Djibouti og Den sentralafrikanske republikk. Les mer her.

29. januar: Åpent møte om Norges høring i FNs menneskerettighetsråd. Les mer her.

29. januar: En paneldiskusjon om styrking av motstandskraften til landbrukssystemer og matsikkerhet i Sahel, arranger av Verdens matvareprogram (WFP) og Tysklands FN-delegasjon. Les mer her.

30.–31. januar: Regionalt rundebord om bærekraftig finans for Latin-Amerika og Karibia, arrangert av finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI) i Bogotá, Colombia. Les mer her.

31. januar: FNs komité for utøvelse av det palestinske folks umistelige rettigheter vil samles i årets første komitémøte. Les mer her.

31. januar: Den internasjonale domstolen vil avsi sin dom i saken mellom Ukraina og Russland om bruken av den internasjonale konvensjonen for bekjempelse av finansiering av terrorisme og den internasjonale konvensjonen om avskaffelse av alle former for rasediskriminering. Les mer her.

1. februar: Norad-konferansen 2024: Hvordan slå tilbake mot anti-demokratiske krefter og brudd på menneskerettigheter? Les mer her.

1. februar: Lansering av NIM-rapporten «Canary in the Coal Mine» som ser nærmere på virkningene av klimaendringene og menneskerettighetene for å beskytte den samiske befolkningen i Norge. Les mer her.

2. februar: PRIO-seminar om valgåret 2024: Kan sivilsamfunn sikre et demokratisk resultat? Les mer her.

2. februar: NUPI-seminar om ideen «multiplisitet». Les mer her.

Fra FN-kalenderen:

2. februar: Verdens våtmarksdag

4. februar: Verdens kreftdag

4. februar: Internasjonal dag for menneskelig brorskap