De fem nye medlemmene er Albania, Brasil, De forente arabiske emirater (UAE) Gabon og Ghana. Det er første gang Albania sitter i Sikkerhetsrådet.

Når de fem nye medlemslandene tar over i 2022 vil seks av de femten FN-ambassadørene være kvinner. Ikke siden 2014 har det sittet så mange kvinner rundt det runde bordet i verdens mektigste rom, og er det høyeste kvinneandelen i Sikkerhetsrådets historie.

Sikkerhetsrådet består av 15 land totalt. De fem permanente medlemmene er USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og Russland. De fem landene som fortsetter som ikke-permanente medlemmer ut 2022 er Norge, Kenya, Irland, India og Mexico.

Slik velges medlemmene

Det er FNs generalforsamling som velger medlemmene til FNs sikkerhetsråd. For å sikre seg en plass i Sikkerhetsrådet må landene få to tredjedeler av stemmene, det vil si minimum 129 stemmer.

Geografisk balanse er viktig i Sikkerhetsrådet, og hver region i verden har ett til to seter som er reservert for landene i den regionen. Vest-Europa har for eksempel to seter, og det er Irland og Norge som representerer regionen i Sikkerhetsrådet nå. Fordi de to landene sitter i Sikkerhetsrådet ut 2022 ble ingen nye medlemsland fra denne gruppen valgt inn i år.

Nye medlemmer – hva betyr det?

Ulike land har ulike interesser og saker de ønsker å arbeide for. Derfor blir både dynamikken og hvilke saker som blir tatt opp påvirket av hvilke medlemmer som velges inn i Sikkerhetsrådet.

De afrikanske landene bidrar med mye personell til FNs fredsbevarende operasjoner. Halvparten av de aktive fredsoperasjonene i verden er i Afrika. De nye afrikanske medlemmene vil trolig sette søkelys på Sikkerhetsrådets rolle i fredsbevarende operasjoner og hvordan FN kan sørge for bedre finansiering av disse operasjonene.

Klimaendringer og sikkerhet er et annet tema Albania, Gabon, Ghana og UAE er opptatt av. Dette er også en viktig prioritering for Norge i Sikkerhetsrådet.

Bekjempelse av terrorisme og arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet er temaer som trolig vil få oppmerksomhet også i 2022.

De fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet er uenige om flere saker, og det vil trolig fortsatt være vanskelig for Sikkerhetsrådet å bli enige om felles uttalelser og resolusjoner om konfliktene i Israel-Palestina, Syria, Ukraina og Myanmar.