Klimakrise og konflikter henger tett sammen, og bidrar også negativt til å opprettholde sult og fattigdom. Nå kreves det hastetiltak og innovative løsninger for å ta tak i global matmangel, sa visegeneraldirektør i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Beth Bechdol, til FNs sikkerhetsråd i forrige uke, ifølge UN News.

— Klimakrisen skåner ingen, men den påvirker mennesker ulikt. De områdene av verden som opplever størst risiko er dem som er avhengige av landbruk og naturressurser. Dette er mennesker som bor på landsbygda og er bønder selv, sa Bechdol.

Ifølge Global Report on Food Crises for 2023, risikerer 258 millioner mennesker i 58 land en høy grad av akutt matmangel. For over to tredjedeler, eller 174 millioner mennesker, er årsaken til dette klimaendringer og påfølgende konflikt. Ifølge FAO, vil fremskrittene verden har opplevd i arbeidet med å lindre sultproblematikk oppheves, and dette kan igjen bli en kraftig pådriver for konflikt.

FAO foreslår nå fem nøkkeltiltak for å redusere risikoen for at klimautfordringer fører til konflikt:

  • Prioritere investeringer i klimabestandige landbrukssystemer for matproduksjon, som tar med seg erfaringer fra klimatilpasning, reduksjon av katastroferisiko og erfaringer fra ulike lokalsamfunn.
  • Be FNs organisasjoner og enheter om å jevnlig analysere og rapportere på risikoer og koblinger knyttet til klimaendringer. Data og informasjon er nøkkelen for målrettede tiltak.
  • Forbedre strategisk koordinering på alle nivåer og utnytte eksisterende mekanismer – slik som FNs klimasikkerhetsmekanisme.
  • Sørge for at personell med spesialiserte roller som klima-, freds- og sikkerhetsrådgivere blir inkludert i flere FN-oppdrag, spesielt der klimaendringer spiller en viktig rolle.
  • Etablere regionale klima-, freds- og sikkerhetsknutepunkter, slik som utført av kontoret til spesialutsendingen for Afrikas Horn.

Arrangementet, som gikk av stabelen i forrige uke i Sikkerhetsrådet, hadde tittelen "The Impact of Climate Change and Food Insecurity on the Maintenance of International Peace and Security". FNs generalsekretær António Guterres understreket at klimakatastrofer og konflikter forsterker ulikheter, setter livsgrunnlaget til en stor andel mennesker i fare, og tvinger folk til å forlate sine hjem, i sin åpningstale på arrangementet.