Taliban – Afghanistans de facto myndigheter – har stengt alle universiteter for landets kvinner og jenter.

Det er en ordre som mange hadde fryktet helt siden Taliban kom tilbake til makten. Onsdag 21. desember dukket jenter og unge kvinner opp på universitetscampusene sine, og ble blokkert og avvist av Taliban-vakter.

— Taliban må gjenåpne skoler for jenter utover sjette klasse, og stanse alle tiltak som hindrer kvinner og jenter i å delta fullt i det daglige offentlige liv, oppfordret FNs bistandsmisjon i Afghanistan (UNAMA), ifølge en pressemelding fra FN.

Klart og tilstedeværende brudd på menneskerettigheter

— Dette er atter et forferdelig og grusomt slag mot rettighetene til afghanske kvinner og jenter, og et dypt beklagelig tilbakeslag for hele landet, sa Volker Türk, FNs høykommissær for menneskerettigheter om forbudet.

Han minnet om at den systematiske utestengelsen fra praktisk talt alle aspekter av livet er «uten sidestykke i verden». Han bekreftet at det å forby kvinner fra høyere utdanning er «desto mer hjerteskjærende» når man vurderer kvinners livsviktige bidrag gjennom årene.

— Tenk på alle de kvinnelige legene, advokatene og lærerne som utviklingen av landet har vært, og som kommer til å gå tapt for, sa FNs menneskerettighetssjef.

Han understreket at det å utestenge jenter og kvinner fra høyere utdanning utover videregående opplæring er et «klart brudd» på Afghanistans forpliktelser under internasjonal lov. Türk la til at deres rettigheter til å få tilgang til alle utdanningsnivåer, uten diskriminering, er «grunnleggende og utvilsomt».

Målrettet diskriminering

Å forby kvinner fra å gå på universitet er en videreføring av Talibans systematiske diskrimineringspolitikk.

FNs generalsekretær

FNs generalsekretær fordømmer på det sterkeste Talibans beslutning om å utestenge jenter og kvinner fra universiteter. Foto: UN Photo/Mark Garten

Siden august 2021 har de utestengt jenter fra ungdomsskolen, begrenset kvinners og jenters bevegelsesfrihet, ekskludert kvinner fra det meste av arbeidsstyrken og forbudt dem fra å bruke parker, treningssentre og offentlige badehus.

Disse restriksjonene betyr at afghanske kvinner og jenter er innesperret til de fire veggene i hjemmene deres, ifølge UNAMA.

— Å hindre halvparten av befolkningen i å bidra meningsfullt til samfunnet og økonomien vil ha en ødeleggende innvirkning på hele landet, understreket de.

Selvpåført skade

UNAMA minnet om at denne praksisen ville utsette Afghanistan for ytterligere internasjonal isolasjon, økonomisk motgang og lidelse. — Dette vil påvirke millioner i årene som kommer, fremhevet de.

— FN anslår at å begrense kvinner fra å jobbe kan resultere i et økonomisk tap på opptil 1 milliard dollar – eller opptil fem prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP), forklarte de. Det å utestenge kvinner fra universiteter, inkludert kvinnelige lærere og professorer, vil bidra til ytterligere økonomiske tap, understreket de.

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, minnet FN-oppdraget i Afghanistan om.

— Å ekskludere kvinner dra utdanning nekter dem ikke bare denne retten, det nekter det afghanske samfunnet som helhet fordelen av deres bidrag, sa de.

Rislende ettervirkninger

De facto-myndighetenes utestengelse av kvinner og jenter fra utdanning, arbeidsplassene og andre livsområder øker risikoen for tvangsekteskap og mindreårige ekteskap, vold og overgrep, påpekte UNAMA.

— Fortsatt diskriminering av mer enn halvparten av landets befolkning vil stå i veien for at Afghanistan kan oppnå et inkluderende samfunn, der alle kan leve i verdighet og nyte like muligheter.

Organisasjonen og dens partnere minner Taliban om at å fjerne kvinners frie vilje, frata dem makt og ekskludere dem fra alle aspekter av det offentlige og politiske liv, strider mot universelle menneskerettighetsstandarder som fredelige og stabile samfunn er basert på.

— Denne avgjørelsen vil være en negativ faktor for afghanere i utlandet som vurderer å komme hjem, og det vil tvinge flere til å flykte fra landet, fortsatte uttalelsen.

Døren til fremtiden lukkes

FNs koordinator i landet, Ramiz Alakbarov, sa på Twitter at FN «snakker med én stemme», i å dele forargelsen til millioner av innbyggere, så vel som det internasjonale samfunnet.

— Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet», tvitret han. En dør lukket for kvinners utdanning er en dør lukket til Afghanistans fremtid.

Kjønnsforfølgelse

— De siste månedene har brudd på kvinners og jenters grunnleggende rettigheter og friheter i Afghanistan – som allerede er de mest alvorlige og uakseptable i verden – økt kraftig, understreket menneskerettighetseksperter 25. november.

Samtidig fordømte 19 FN-utnevnte uavhengige menneskerettighetseksperter avgjørelsen på det sterkeste, og bemerket at blant mange andre «irrasjonelle restriksjoner», kan denne utviklingen utgjøre kjønnsforfølgelse – en forbrytelse mot menneskeheten.

— Kunngjøringen er et åpenbart brudd på deres menneskerettigheter nedfelt i flere internasjonale traktater, som Afghanistan har undertegnet og vil føre til katastrofale konsekvenser for afghanere, sa de i en uttalelse.

Ekspertene nevnte også at andre islamske lærde sa at det ikke finnes noen religiøs eller kulturell begrunnelse for dette valget.

Dyp innvirkning

Å utdanne kvinner og jenter legger grunnlaget for kvinners økonomiske myndiggjøring, og er grunnleggende for å oppnå likestilling.

Uten utdannede kvinner ville færre fagfolk ha mulighet for å tjene befolkningen og ta Afghanistan videre, fastholdt ekspertene.

De påpekte at det er behov for kvinnelige leger for å gi kvinner tilstrekkelig medisinsk behandling ettersom de facto-myndighetene begrenser mannlige leger fra å behandle kvinner og jenter.

Uten kvinnelige lærere, som tidligere utgjorde 82 prosent av utdanningsdepartementet, vil barns læring lide, og uten kvinnelige advokater, vil kvinner og deres familier ha begrenset tilgang til rettferdighet.

— Konsekvensene av en slik restriksjon mellom generasjoner vil være dype og katastrofale for Afghanistan.

— Taliban må slutte å bruke kvinners og jenters sikkerhet som et påskudd for å pålegge dem alvorlige og uforholdsmessige restriksjoner, og, i stedet, ta tak i grunnårsaken til vold og diskriminering av kvinner og jenter – nemlig oppførselen og holdningene til menn som ser på dem som mindreverdige og underordnet menn og gutter, oppfordret FN-ekspertene.

FNs spesialrapportører og uavhengige eksperter er utnevnt av det Genève-baserte menneskerettighetsrådet for å undersøke og rapportere tilbake om et spesifikt menneskerettighetstema eller landsituasjon. Stillingene er æresbevisninger og ekspertene får ikke betalt for sitt arbeid.

Hardest truffet

Verdens matvareprogram (WFP) har publisert undersøkelsesresultater som avslører at kvinner og jenter i Afghanistan er hardest rammet av de humanitære og økonomiske krisene i landet.

Begrensinger i arbeidslivet gjør det umulig for mange å mate seg selv og barna sine, noe som øker risikoen for desperate mestringsstrategier – inkludert å selge eiendeler, trekke barna ut av skolen eller hoppe over måltider helt, sa WFP.

Begrensning på begrensning

Kvinners bevegelsesevne har blitt ytterligere begrenset ved å tvinge dem til å bli fulgt av mannlige ledsagere – noe som gjør markeder, klinikker og distribusjonssteder er langt mindre tilgjengelige.

Kvinnelige hjelpearbeidere som er fundamentale for sårbare kvinner og jenter møter lignende utfordringer.

Og rundt 800 000 gravide og ammende underernærte kvinner er det høyeste antallet som noen gang er registrert i Afghanistan. Dette opprettholder en ond sirkel av underernærte mødre som føder underernærte.

— Vi må motstå «sletting»

— Det omfattende angrepet på kvinners rettigheter i Afghanistan ... er like kortsiktig som det er forferdelig, utalte Sima Bahous, sjefen for FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women).

— Kvinner har alltid spilt en nøkkelrolle i å forme Afghanistans utvikling, og i å støtte dets fred, sikkerhet og motstandskraft, sa hun. Å avslutte kvinners høyere utdanning er å overse deres historiske bidrag, og skille dem fra deres fremtidige potensial og potensialet i landet deres, understreket Bahous.

Ved å oppfordre de facto-myndighetene til å umiddelbart gjenopprette de fulle rettighetene til kvinner og jenter, minnet UN Women-sjefen om at det som skjer med kvinner og jenter i Afghanistan er «vårt globale ansvar».

— Vi må fortsette å forsterke stemmene deres når de motstår sletting. I møte med Talibans systematiske og bevisste brudd på deres rettigheter, må vi – som et internasjonalt samfunn – fortsette å snakke for, og investere i, de verdiene som vi står for – i solidaritet med våre afghanske søstre, understreket hun.

Lær mer

Alt du burde vite om Talibans styre i Afghanistan finner du på konfliktsiden vår.

Du kan lese mer om kvinner og likestilling på temasiden vår.