Arendalsuka er en viktig politisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Med nesten 2 000 arrangementer til sammen spredt over fem dager vil søkelyset også rettes mot FN, multilateralt- og internasjonalt samarbeid.

I år skal FN-sambandet, og den større «FN-familien» i Norge arrangere en rekke spennende debatter rundt temaer som bærekraft, fremtidens FN, Gaza, undervisning og utviklingsdebatten. Ikke i Arendal den uken? Mange møter strømmes som betyr at du kan se diskusjonene fra sofaen din hjemme.

Oversikt over FN-sambandets arrangementer

Her er arrangementene FN-sambandet organiserer:

Dato

Arrangement

Tidspunkt

Mandag 12. august

Slik jobber Norden med bærekraft – en kartlegging av nordiske kommuners arbeid

17.30–20.00

Tirsdag 13. august

FN 2.0 – Hvordan bør fremtidens FN se ut?

13.00–13.50

Tirsdag 13. august

Hva må FN gjøre for å bygge opp Gaza igjen?

14.00–14.50

Onsdag 14. august

Den store utviklingsdebatten 2024

18.30–19.30

Torsdag 15. august

Rollespill – Tekstilfabrikken

09.00–15.00

Torsdag 15. august

Hva skjer med bærekraftsundervisning i skolen?

16.30–17.30

Her er arrangementene FN-sambandet deltar i:

Dato

Arrangement

Tidspunkt

Mandag 12. august

Flyktningdebatten: Hvem skal vi åpne dørene for?

14.30–15.15

Onsdag 14. august

Hvordan skaper vi morgendagens bærekraftige matsystemer?

16.00–16.45

Slik jobber Norden med bærekraft – en kartlegging av nordiske kommuners arbeid

Dato: Mandag 12. august

Tidspunkt: 17.30–20.00

Hvor: Lille Hotell, vil bli strømmet

Arrangør: FN-sambandet og KS, Kommunenes organisasjon

Om arrangementet: For første gang er bærekraftsarbeidet i Norden kartlagt. Hvordan står det egentlig til med Norge sammenliknet med våre naboland? Hvilke fellesnevnere finner vi, og hva er de mest avgjørende faktorene for å lykkes med arbeidet?

Sammen med de andre nordiske kommuneorganisasjonene og den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio presenterer vi «Voluntary Nordic Subnational Review» (Nordic VSR) som sammenfatter status, retning og fart for bærekraftsarbeidet i nordiske kommuner og regioner.

Lær mer: Du kan finne ut mer om arrangementet her.

FN 2.0 – Hvordan bør fremtidens FN se ut?

FN er ikke perfekt, men er fortsatt verdens viktigste fora for internasjonalt samarbeid, utvikling og konfliktløsning. FN får kritikk og har flere utfordringer og under Arendalsuka 2024, inviterer FN-familien til arrangementet «FN 2.0 – Hvordan bør framtidens FN se ut?»

Dato: Tirsdag 13. august

Tidspunkt: 13.00–13.50

Hvor: Altingets scene, Bakgården, GRID-Arendal. Du kan også se arrangementet digitalt her.

Arrangør: FN-sambandet, FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs barnefond (UNICEF), UN Global Compact Norge, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Grid Arendal, Verdens matvareprogram (WFP), UN Women, FNs befolkningsfond (UNFPA)

Om arrangementet: FN er ikke perfekt, men er fortsatt verdens viktigste fora for internasjonalt samarbeid, utvikling og konfliktløsning. FN får kritikk og har flere utfordringer og under Arendalsuka 2024, inviterer FN-familien til arrangementet «FN 2.0 – Hvordan bør framtidens FN se ut?»

Dette arrangementet skal undersøke FNs blindsoner, avdekke hvor FN kommer til kort, og utforske mulige løsninger for å skape et mer robust og effektivt FN som kan gi mer samarbeid, bærekraftig utvikling og fred.

Følgende deltar i panelene:

  • Espen Barth Eide, utenriksminister
  • Ingjerd Schie Schou, medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Høyre
  • Dag Inge Ulstein, medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, KrF
  • Arvinn Gadgil, direktør for UNDP Global Policy Centre for Governance
  • Ayesha Wolasmal, strategisk rådgiver og forfatter
  • Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter

Det vil være lett servering under arrangementet.

Lær mer: Du kan finne ut mer om arrangementet her.

Hva må FN gjøre for å bygge opp Gaza igjen?

Vi skal ha en fagligpolitisk debatt om hva FN må gjøre for å bygge opp Gaza igjen på tirsdag 13. august. FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu, vil være ordstyrer for begge panelsamtalene.

Dato: Tirsdag 13. august

Tidspunkt: 14.00–14.50

Hvor: Altingets scene, Bakgården, GRID-Arendal. Du kan også se arrangementet digitalt her.

Arrangør: FN-sambandet

Om arrangementet: FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har jobbet i de okkuperte palestinske områdene, Gazastripen og Vestbredden, siden 1949. UNRWA, som er ryggraden for FNs humanitære arbeid i området, har en bedre kunnskap om hva som skjer på bakken enn noen andre.

Vi skal ha en fagligpolitisk debatt med Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp (en medlemsorganisasjon i FN-sambandet), og Leni Stenseth, tidligere nestleder av UNRWA.

Etter det vil vi ha en politisk samtale med tre av de fremste utenrikspolitiske talspersonene i Norge, Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, Ingjerd Schie Schou fra Høyre og Ingrid Fiskaa fra SV.

FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu, vil være ordstyrer for begge panelsamtalene.

Lær mer: Du kan finne ut mer om arrangementet her, og melde deg på her.

Den store utviklingsdebatten 2024

Dato: Onsdag 14. august

Tidspunkt: 18.30–19.30

Hvor: Bærekraftscenen

Arrangør: ForUM, FN-sambandet og flere andre

Om arrangementet: Den store utviklingsdebatten er utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement på Arendalsuka.

I årets debatt ønsker vi å sette særlig fokus på de ulike partiene sin helhetlige politikk. Verden er stadig mer urolig med flere og sammensatte utfordringer. Norge har en viktig internasjonal rolle i både freds-, klima- og utviklingsarbeid. Samtidig er det en tett kobling mellom Norges internasjonale politikk og nasjonale spørsmål og prioriteringer.

Lær mer: Du kan finne ut mer om arrangementet her.

Rollespill – «Tekstilfabrikken»

Dato: Torsdag 15. august

Tidspunkt: 09.00–10.30, 11.00–12.30 og 18.30–19.30

Hvor: St. Franciskus skole

Arrangør: FN-sambandet

Om arrangementet: Dette arrangementet er for unge. «Tekstilfabrikken» er et engasjerende rollespill som passer til elever på ungdomsskoler og videregående skoler.

Gjennom å gå inn i rollene som arbeidere, fabrikkeiere og myndigheter lærer elevene om arbeidsrettigheter og trepartssamarbeidet i en simulering av forholdene ved en tekstilfabrikk i Kambodsja.

Påmelding kreves for disse arrangementene.

Lær mer og meld deg på: Du kan finne ut mer om de tre arrangementene her – 09.00–10.30, 11.00–12.30 og 13.30–15.00.

Hva skjer med bærekraftsundervisning i skolen?

Dato: Torsdag 15. august

Tidspunkt: 16:30–17:30

Hvor: Arendal Vinloge, Havnegaten 4, Arendal

Arrangør: FN-sambandet, Universitetet i Agder og Risør videregående skole

Om arrangementet: Det er utfordringer ved bærekraftsundervisning ved starten av skoleåret 2024/2025. For å gjøre dette så bredt som mulig har vi samlet perspektiver fra skolen, forskningsmiljø, lærerstudenter, fagforeninger og organisasjoner i skolesektoren.

Det vil innledes med forskning og evaluering av fagfornyelsen for å gi oss en status, før man samtaler om undervisning om og for bærekraftig utvikling.

FN-sambandet vil også presentere undervisningsressurser som løfter opp hvordan man kan tilnærme seg bærekraft på et tverrfaglig nivå for et helt trinn, avdeling eller skole.

Det vil være lett servering under arrangementet.

Lær mer: Du kan finne ut mer om arrangementet her.

Flyktningdebatten: Hvem skal vi åpne dørene for?

Dato: Mandag 12. august

Tidspunkt: 14.30–15.15

Hvor: MS Lofoten, Isbjørnen

Arrangør: Fafo

Om arrangementet: I en verden med økende konflikter og over 108 millioner mennesker på flukt utforsker dette seminaret hvordan Norge bidrar til beskyttelsen av flyktninger, her hjemme og der ute.

Fafo har forsket på hvordan Norge gir beskyttelse til flyktninger gjennom «kvoteflyktningordningen», i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og vertsland i det globale sør.

Lær mer: Du kan finne ut mer om arrangementet her.

Hvordan skaper vi morgendagens bærekraftige matsystemer?

Dato: Onsdag 14. august

Tidspunkt: 16.00–16.45

Hvor: Altingets scene, Bakgården, GRID-Arendal

Arrangør: Verdens matvareprogram (WFP), Nordisk Ministerråd

Om arrangementet: Bærekraftige matsystemer får stadig større betydning i den offentlige debatten, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom den historiske inkluderingen av matsystemer i sluttavtalen på COP28. Denne milepælen gjenspeiler en økende annerkjennelse av at matsystemer spiller en kritisk rolle i den bredere konteksten av miljømessig bærekraft og menneskers velferd.

Med utgangspunkt i den avgjørende rollen matsystemer spiller for å oppnå bærekraftsmålene, har dette arrangementet som mål å fremme en bred dialog om behovet for å utvikle bærekraftige og næringsrike matsystemer på globalt nivå. Arrangementet vil samle en rekke aktører innen feltet for å diskutere handlingsrettede og skalerbare strategier for å fremme bærekraftige matpraksiser som er gunstige for både mennesker og miljøet.

Lær mer: Du kan finne ut mer om arrangementet her.