Den internasjonale domstolen (ICJ) beordrer Russland til å stanse invasjonen av Ukraina umiddelbart.

En av begrunnelsene Russland har gitt for å gå til krig mot Ukraina er at "Ukraina begår folkemord mot den russisk-talende befolkningen øst i landet". FNs domstol i Haag har ikke funnet noen bevis som støtter Russlands påstand, og pålegger landet å stanse invasjonen av Ukraina umiddelbart, skriver The Guardian.

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) er FNs juridiske hovedorgan. ICJ dømmer stater, og må ikke forveksles med Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som dømmer individer og er ikke en FN-domstol.

Flertall i retten

Domstolen banket igjennom rettsavgjørelsen med 13 stemmer, onsdag 16. mars. Kun to dommere fra henholdsvis Russland og Kina stemte imot avgjørelsen. Domstolens president, dommer Joan Donoghue (USA), sa at domstolen ikke har sett noe bevis for Russlands påstander, og at det er tvilsomt om folkemordskonvensjonen kan gi grønt lys for ensidig bruk av makt på et annet lands territorium, skriver avisen.

Ukraina klaget inn Russland til FNs domstol 27. februar, og anklaget Russland for å misbruke konseptet folkemord for å rettferdiggjøre militær aggresjon mot Ukraina, skriver UN News.

Russland deltok ikke på høringen til FNs domstol 7. mars med begrunnelsen om "den åpenbare urimeligheten i søksmålet," og argumenterte med at Russlands bruk av ordet folkemord ikke nødvendigvis viste til definisjoner i folkemordskonvensjonen, skriver Al-Jazeera.

Bindende avgjørelse

Rettsavgjørelsen er bindene i folkeretten, men flere medier har stilt spørsmål ved om Russland vil respektere denne. FNs domstol har heller ingen myndighet til å sørge for at avgjørelsen respekteres. Land som nekter å følge FNs domstolen sine bestemmelser kan havne på Sikkerhetsrådets agenda, men der sitter Russland som vetomakt, skriver avisen.

Ukrainas president mener likevel at dommen er en seier for Ukraina.

— Ukraina har seiret i sin sak mot Russland i Den internasjonale domstolen. De har beordret Russland å stanse invasjonen umiddelbart. Rettsavgjørelsen er bindene under internasjonal lov, Russland må rette seg etter dette umiddelbart. Å ignorere denne avgjørelsen vil gjøre Russland enda mer isolert, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Twitter etter at rettsavgjørelsen var fattet.

Ifølge NDTV har Kreml nektet å rette seg etter domstolens rettsavgjørelse. En talsperson for regjeringen har sagt at både Ukraina og Russland må rette seg etter beslutningen for å implementere den, men at "samtykke ikke kan oppnås".