Da den endelige beslutningen ble tatt på fredag, gjentok Sikkerhetsrådet sterk støtte for den fullstendige tilbaketrekkingen av FNs fredsbevarende operasjon i Mali (MINUSMA), som ble opprettet for ti år siden, ifølge UN News. Dette betyr at sikkerhetsansvaret nå overføres til landets overgangsregjering, som har vært ved makten siden et kupp i 2021.

FNs generalsekretær António Guterres roste MINUSMAs arbeid, og ba om «fullstendig samarbeid fra overgangsregjeringen for å sikre en ryddig og sikker tilbaketrekking av oppdragets personell og eiendeler i de kommende månedene», sa Farhan Haq, én av generalsekretærens talspersoner.

FN-sjefen oppfordret også alle undertegnende parter til 2015-avtalen om fred og forsoning i Mali «å fortsette å hedre våpenhvilen mens MINUSMA trekker seg», sa Haq.

Fortsatt bekymret

FN-sjefen er imidlertid fortsatt bekymret over at nivået og varigheten av den økonomiske forpliktelsesmyndigheten som kreves for å sikre avviklingsprosessen har blitt betydelig redusert under budsjettforhandlingene i Generalforsamlingens femte komité, sa FNs talsperson, og la til at «dette øker kompleksiteten og risikoen ved uttaksoperasjonen».

I mellomtiden vil generalsekretæren fortsette å samarbeide med overgangsregjeringen om hvordan man best kan sikre interessene til befolkningen i Mali – i samarbeid med FNs landteam i Mali, FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel (UNOWAS) og andre partnere.

Sikkerhetsrådets enstemmige støtte

I henhold til vilkårene i den vedtatte resolusjonen begynte MINUSMA å trappe ned sin tilstedeværelse allerede på lørdag. Innen 1. januar 2024, vil tilstedeværelsen være fullstendig tilbaketrukket.

Rådet ga også MINUSMA fullmakt til å svare med makt på overhengende trusler om vold mot sivile og bidra til sikker sivil-ledet levering av humanitær bistand, frem til 30. september.

Oppdraget ble opprettet av rådet i 2013 etter et kupp året før, og oppdragets tilstedeværelse i februar 2023 har mer enn 15 000 ansatte, ifølge MINUSMA.

Norges bidrag til MINUSMA

Seks norske stabsoffiserer jobber ved MINUSMA militære hovedkvarter i Bamako. Norge har bidratt og utplassert stabsoffiserer til hovedkvarteret siden 2013, ifølge Forsvaret. De siste ti årene har Norge bidratt med en analyse- og informasjonsenhet, senere med tre lufttransportbidrag (2016, 2019 og 2020–21) og drift av den norske leiren Bifrost utenfor hovedstaden Bamako. Leiren ble drevet av en norsk enhet og beskyttet av et norsk styrkebeskyttelseslag. Leiren ble stengt i november 2022 og overlevert til FN.

Et «dystert sikkerhetslandskap»

Medieoppslag har skildret et dystert sikkerhetslandskap. I løpet av det siste tiåret har Mali og Sahel-regionen sett en økning i sammenstøt og angrep fra væpnede grupper og terrortilknyttede selskaper, og 303 fredsbevarere har mistet livet, ifølge MINUSMA.

Forholdene har også forverret seg på grunn av klimasjokk, og økende spenninger over knappe ressurser som har blitt hoveddriverne for vold, masseforflytning, ustabilitet og grenseoverskridende handel.

MINUSMAs «avgjørende rolle»

Ghanas ambassadør Harold Adlai Agyeman, som holdt et felles innlegg fra Rådsmedlemmene, sa at resolusjonen markerer en milepæl, og la til at MINUSMA har spilt en «avgjørende rolle» i å sikre Malis stabilitet midt i mange utfordringer.

Mange Rådsmedlemmer var enige om at oppdragets tilbaketrekking ikke avslutter det internasjonale samfunnets bistand til Mali, derimot. Russlands viseambassadør Anna Evstigneeva sa at Moskva vil fortsette å gi støtte, også på bilateral basis.

Flere Rådsmedlemmer, inkludert Storbritannias ambassadør Barbara Woodward, advarte om at tilbaketrekningen skjer i en tid med skjørhet i Sahel-regionen.

For å reflektere disse bekymringene, sa USAs ambassadør Jeffrey DeLaurentis at alle grep bør tas for å løse disse problemene, som tilstedeværelsen av væpnede aktører, inkludert Wagnergruppen, en privat sikkerhetsleverandør basert i Russland, som medieoppslag tilsier å være aktiv i Mali.

— Selv om vi beklager overgangsregjeringens beslutning om å avslutte MINUSMA, og det faktum at dette vil skade den maliske befolkningen, stemte vi for resolusjonen siden vi er fornøyde med tilbaketrekningsplanen som ble vedtatt, sa han.

Regjeringen lover full støtte

Selv om MINUSMA ikke nådde alle sine mål, sa Malis ambassadør Issa Konfourou at oppdraget har oppnådd gevinster på områder som menneskerettigheter.

I forkant av tilbaketrekningen sa han at den maliske regjeringen vil sikre overholdelse av vilkårene for oppdragets tilbaketrekning innenfor den fastsatte tidsrammen.

I tillegg vil Mali fortsette å jobbe flittig for å beskytte sivile over hele sitt territorium, sa han og hyllet MINUSMAS bidrag.

Han beklaget imidlertid at Rådet fortsetter å betrakte den nåværende situasjonen i Mali som en «trussel mot internasjonal sikkerhet», og pekte på slike gevinster som en gjenopptakelse av konstitusjonell orden og fremskrittet til Alger-prosessen mot å oppnå varig fred.

Lær mer

Les mer om MINUSMA og Mali-konflikten her.

Les mer om Mali her.

Les mer om Sikkerhetsrådet her.