Houthi-bevegelsen tok kontroll over Jemens hovedstad Sana høsten 2014, etter flere år med kaotiske tilstander. Dette førte til borgerkrig da en Saudi-Arabia-ledet militærkoalisjon grep inn i landet i 2015 for å støtte den internasjonalt anerkjente regjeringen. Siden 2. april i år har en våpenhvile vært iverksatt.

Ifølge en uttalelse utstedt mandag, fremhever medlemmer av FNs sikkerhetsråd – som har hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet – de mange fordelene med denne historiske avtalen mellom regjeringen og Houthi-opprørerne. Våpenhvilen har ført til en 60 prosent reduksjon av menneskelige tap. I tillegg har drivstoff – som kommer gjennom den kritiske havnen i Huydadah – firedoblet, og kommersielle flyreiser fra hovedstaden har gitt 21 000 kvinner, menn og barn tilgang til medisinsk behandling og forent mange familier.

Rådet ber om fleksibilitet

Våpenhvilen ble først kunngjort for en periode på to måneder. I juni ble den fornyet med ytterligere to måneder, og så igjen i august. Dette markerer den lengste perioden med relativ ro i Jemen på mer enn syv lange år med krig.

Rådet oppfordret de motstridene partene til å raskest trappe opp forhandlingene –- i regi av FN – og også å vise fleksibilitet, slik at våpenhvilen kan bli varig.

I tillegg til å øke engasjementet med FNs spesialutsending, den svenske diplomaten Hans Grundberg, ble partene oppfordret til å avstå fra å sette betingelser og begrensninger. De er også oppfordret til å ta viktige tiltak for å bedre håndtere den økonomiske og finansielle krisen.

Eksepsjonelle tiltak rost

I uttalelsen gratulerte Rådets medlemmer de eksepsjonelle regjeringstiltakene for å avverge drivstoffmangel i de Houthi-kontrollerte områdene. En befaling fra Houthi-siden hadde en negativ påvirkning på håndteringen av drivstoffskip.

— Rådet ba houthiene om å avstå fra slike handlinger i fremtiden, og å samarbeide med FN-initiativ for å finne en holdbar løsning for flyten av drivstoff, sto det i uttalelsen.

Ingen militær løsning

Rådet har fordømt alle angrep som truer våpenhvilen, inkludert en dødelig Houthi-offensiv i Taiz i forrige måned. Løsning for Jemen, gjentok medlemmene, er ikke en militærløsning. De fordømte også den nylige militærparaden i Hudaydah.

Medlemmene uttrykte bekymring over nylig ustabilitet sør i landet, økningen i sivile landmineskader og manglende fremskritt med åpningen av veiene i Taïz, i tråd med FNs forslag. Når det gjelder sistnevnte, ba de houthiene igjen om å vise fleksibilitet i forhandlingene og umiddelbart åpne de viktigste Taïz-veiene.

Rådet gjentok sin støtte til FNs spesialutsending og uttrykte besluttsomhet om at en utvidet våpenhvileavtale vil gjøre det mulig å oppnå et inkluderende og omfattende politisk oppgjør. De understreket også hvor viktig en full, likeverdig og meningsfull deltakelse av kvinner er i fredsprosessen.

Humanitære og miljømessige hensyn

Når det gjelder den humanitære krisen i Jemen, og risikoen for hungersnød, oppfordret Rådet givere til å finansiere FNs responsplan fullt ut, og støtte regjeringens innsats for å stabilisere økonomien.

Medlemmene gjentok også sin dype bekymring over den råtnende Safer oljetankeren, som er en katastrofal økologisk, maritim og humanitær risiko.

Fartøyet har vært ankret bare noen få kilometer utenfor Jemen-kysten i mer enn 30 år, men lossing – å bringe last ut av et fartøy – og vedlikehold stoppet i 2015, etter krigens start.

Rådets medlemmer berømmet FNs medlemsland og privat sektor for løfter om å støtte en FN-plan som vil overføre oljen om bord på tankskipet til et midlertidig fartøy.

De ba om utbetaling av disse annonserte bidragene. De oppfordret også til en bidrags økning – for å forhindre en katastrofe.

Les mer om Jemen-konflikten her.