— For første gang på 17 år har FNs høykommissær for menneskerettigheter fått muligheten til å reise til Kina og snakke direkte med de ledende myndighetene i landet, og med andre samtalepartnere om sentrale menneskerettighetsspørsmål, i Kina og globalt, sa Michelle Bachelet, FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

Uighurer, Tibet og Hong Kong

Kina anklages for grove overgrep mot minoriteter. Noen av de viktigste områdene Bachelet tok opp var Xinjiang og uighurene, Tibet og Hong Kong. Kina er anklaget for å bryte menneskerettighetene for eksempel når de internerer uighurene i Xinjiang og innskrenker demokratiet i Hong Kong.

I Xinjiang har det vært massearrestasjoner og omplassering av uighurer, som er en muslimsk folkegruppe i området, i omskoleringsleire. I Tibet har kinesiske myndigheter festet jerngrepet om Tibet og det er nå ingen samtaler med eksilregjeringen. I Hong Kong fjerner myndighetene rettigheter til frie valg og de pågriper flere demokratiaktivister.

Her kan du finne mer informasjon om OHCHRs reise til Kina. Her finner du uttalelsen fra Bachelet.

— Det er bra at FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) endelig har besøkt Kina. Norge bør heie fram arbeidet for å bedre menneskerettighetssituasjonen i Kina og øke, ikke kutte, Norges finansielle bidrag til OHCHR, sier fungerende generalsekretær i FN-sambandet, Ellen Sporstøl.

Lekkende dokumenter om menneskerettighetsbrudd

I mai i år ble flere tusen dokumenter som har blitt lekket om menneskerettighetsbrudd i Xinjiang. I dokumentene ligger informasjon om nettverk av leire, regler for å skyte dem som prøver å slippe unna og om at myndighetene i Beijing kjenner til politikken i området.

BBC finner du mer informasjon på engelsk om saken.

Både USA og Storbritannia har kritisert besøket fra FN på grunn av informasjonen de har fått fra disse dokumentene. De mener at myndighetene i Kina ikke vil gi Bachelet mulighet til å kontrollere menneskerettighetsbrudd i Xinjiang og at Kina vil bruke besøket som PR.

Menneskerettighetsgrupper har forskjellige meninger om besøket. Zumretay Arkin, talskvinne for “the World Uyghur Congress”, mener at besøket vil skade mer enn det hjelper siden hun Bachelet ikke vil se menneskerettighetsbruddene og ikke vil få mulighet til å snakke åpent med uigurene. Andre mener at besøket vil gi mer debatt og bevissthet om temaet som vil hjelpe.

Abduweli Ayup, bosatt i Norge, har en søster som ble dømt til 12 år i fengsel. Han mener at besøket kan gi et litt bedre liv i området.

Regjeringens OHCHR-kutt

Den norske regjeringen har foreslått dramatiske kutt Norges bevilgninger til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Stortinget vedtok at Norge skulle gi 197 mill. kr til OHCHR for 2022, men i revidert statsbudsjett foreslår regjeringen 50 % kutt til 98,5 mill. kr.

— Kuttene vil gjøre det vanskeligere for dem som trenger hjelp aller mest. FN-sambandet jobber med partiene på Stortinget for å prøve å fjerne kuttet, sier Sporstøl.