I juli åpnet ILOs styrende organ prosessen med å finne organisasjonens neste generaldirektør. Perioden til den nåværende generaldirektøren Guy Ryder går ut 30. september 2022.

Seleksjonsprosessen tar et drøyt år, og ILOs medlemsland kunne foreslå kandidater innen 1. oktober 2021. Togo, Australia, Frankrike, Sør-Korea og Sør Afrika har lansert kandidater til jobben.

Disse kan bli ILOs neste sjef

Australske Greg Vines er utdannet jurist og jobber som nestleder i ILOs avdeling for ledelse og reform i Sveits. Han har over ti års erfaring fra FN-systemet, både som ILO-ansatt og som representant for Australia i ulike FN-fora. Dersom Vines får jobben, vil han arbeide for en gjenoppbygging av arbeidslivet etter pandemien som setter mennesket i sentrum.

Han vil utnytte ILOs unike tredelte struktur og organisasjonens mandat til å sette standarder til å forme fremtidens arbeidsliv. Å styrke partnerskap i og utenfor FN systemet, fremme sosial dialog og sikre at ILO reflekterer medlemsstatenes kulturelle og geografiske mangfold er viktige prioriteringer for Vines. Dersom han får jobben vil han bli ILOs første generaldirektøren fra Asia- og stillehavsregionen.

Australske Greg Vines, ILOs nestleder for avdelingen for ledelse og reform (til høyre) kan bli ILOs neste generaldirektør. Her er han  avbildet med daværende statsminister i Mongolia H.E. Noroviin Altankhuyag på ILOs 103. sesjon i 2014. © Copyright ILO /Crozet / Pouteau / Albouy
Australske Greg Vines, ILOs nestleder for avdelingen for ledelse og reform (til høyre) kan bli ILOs neste generaldirektør. Her er han avbildet med daværende statsminister i Mongolia H.E. Noroviin Altankhuyag på ILOs 103. sesjon i 2014. © Copyright ILO/Crozet/Pouteau/Albouy

Den andre kandidaten, Gilbert Fossoun Houngbo er tidligere statsminister fra Togo og har mer enn 35 års erfaring fra internasjonal utvikling, både fra FN-systemet (ILO, UNDP) og internasjonale organisasjoner. Han er utdannet innen finans og regnskap.

Houngbos visjon for ILO er en “en ny sosial kontrakt” for arbeidslivet. Han ønsker å sikre at vi beholder alt som er oppnådd så langt, og finner nye løsninger på globale utfordringer som ivaretar mennesker, miljø, økonomi og samfunnsverdier. For å få til dette ønsker han blant annet å engasjere hele det multilaterale systemet til å jobbe sammen for å finne gode løsninger og modernisere ILOs standarder slik at de reflekterer en verden i endring. Han vil også styrke organisasjonens evne til å bidra med solid forskning og politikkutforming.

Den tredje kandidaten er fra Sør-Afrika og heter Mthunzi Mdwaba. Professor Mdwaba er en erfaren forretningsmann og akademiker som har jobbet for sosiale rettigheter på globalt nivå. Han har også sittet i styret til arbeidsgiverorganisasjonen BITF (Black Information Technology Forum), og vært med i flere andre større styrer. I 2020 var han med å opprette organisasjonen SANA (South African Norwegian Association), som kobler Norge og Sør Afrikanske forretningsinteresser sammen, med vekt på bærekraftig næringsliv og utvikling.

Mdwaba er overbevist om at ILO og multilateralismen generelt har en enormt viktig rolle å spille for å få slutt på urettferdighet og sikre verdigheten til alle mennesker. Dersom Mdwaba får jobben som ny generaldirektør i ILO, vil hans fokus være på sosiale rettigheter samt å fornye organisasjonen, som fylte 100 år i fjor.

Professor Mthunzi P. Mdwaba. Foto: SANA
Professor Mthunzi P. Mdwaba. Foto: SANA

Den fjerde kandidaten, Muriel Pénicaud er fra Frankrike og har mer en 30-års erfaring med arbeidslivspolitikk og trepartssamarbeid på alle nivåer og i hele verden. Hun har blant annet vært Frankrikes arbeidslivsminister, jobbet i privat sektor og er nå landets faste representant til Organisasjonen for økonomisk samarbeid- og utvikling (OECD).

— I et globalt arbeidsliv som er splittet av ulikheter mellom og innad i land er min visjon et ambisiøst ILO som jobber hardt for å beskytte alle. Et ILO som skaper betingelser for en ny sosial kontrakt som forener økonomisk utvikling, miljøvern og sosial rettferdighet, sier hun om sine visjoner for organisasjonen.

Muriel Pénicaud er nominert av Frankrike til toppjobben i ILO. Foto: Eric FEFERBERG/AFP/NTB.

Den femte kandidaten er Kang Kyung-Wha fra Sør-Korea. Hun var landets første kvinnelige utenriksminister fra 2017-2021 og har engasjert seg i arbeidsliv, kvinners rettigheter og menneskerettigheter i sin karriere i politikken og diplomatiet. Hun har hatt flere stillinger i FN-systemet og har akademisk bakgrunn fra internasjonal politikk og interkulturell kommunikasjon.

— Min visjon for ILO bygger på den delte oppfatningen om at det vi gjør for å skape et bedre arbeidsliv for fremtiden må bygges på en tilnærming som setter mennesket i sentrum. Dette vil hjelpe oss med å finne felles, integrerte og omfattende løsninger, sier hun. Les mer om hennes visjoner for fremtidens ILO her.

Dersom Kang får toppjobben vil hun bli både ILOs første kvinnelige og første asiatiske leder. Hennes kandidatur har fått blandede reaksjoner hjemme da flere mener hun ikke har nok relevant erfaring for jobben skriver The Korea Herald.

Kang Kyung-wha var Sør-Koreas første kvinnelige utenriksminister fra 2017-2021. Her deltar hun i et møte om Nord-Korea og atomvåpen i Sikkerhetsrådet. Foto: Evan Schneider

Prosessen videre

Det er kun medlemsland som kan foreslå kandidater til jobben som generaldirektør. I januar vil ILOs styrende organ intervjue kandidatene, etterfulgt av høringer på styrets 344. sesjon den 14-15. mai.

Valget av generaldirektør vil foregå 25. mars i 2022, og den nye generaldirektøren vil tiltre 1. oktober samme år. For å bli valgt som generaldirektør kreves mer enn halvparten av stemmene fra ILOs styrende organ.