29. mai markeres den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, for å hylle alle de som har deltatt i FN-styrker, og for å minnes alle de som har mistet livet som FN-soldater.

I år har FN-sambandet valgt å sette fokus på dette. Våre sosiale medier vil i uke 15 vies til hyllest av og opplysning om fredsbevarende personell. Tema for kampanjen er nordmenn som har tjenestegjort i utlandet. Vi ønsker med dette temaet å sette fokus de på sterke, inspirerende og gripende historiene til norske menn og kvinner som har tjenestegjort. Vi vil samtidig rette lys mot kvinners økende betydning i fredsbevarende styrker.

Norge er avhengig av en rettsbasert verdensorden der FN spiller en helt sentral rolle. Derfor er det også viktig å bidra til FNs fredsbevarende operasjoner. Norge har folk i FN-misjoner i Mali, Sør-Sudan og Midtøsten.

Forsvarssjef og general Eirik Kristoffersen

En prosess i flere deler

De fleste av oss har gjennom ulike arenaer tilegnet oss kunnskap om FNs fredsbevarende styrker. Det som trolig er ukjent for mange, er hvordan disse styrkene blir til. Hvem er det egentlig som bestemmer hvor og når en fredsbevarende styrke skal utplasseres?

Steg 1: Innledende konsultasjoner

Når en konflikt oppstår, forverres eller nærmer seg en løsning, er det FN sin oppgave å vurdere hva som er de beste handlingene til det internasjonale samfunnet for å sikre internasjonal fred og sikkerhet.

Steg 2: Teknisk evaluering

Neste steg er å gjøre en teknisk evaluering i området der konflikten har oppstått. En slik vurdering analyserer den samlede situasjonen når det gjelder:

  • Sikkerhet
  • Politikk
  • Militære og humanitære forhold
  • Menneskerettighetssituasjonen

Steg 3: Vedta en resolusjon

Med utgangspunkt i evalueringen foreslår FNs generalsekretær alternativer for etablering av en fredsbevarende styrke til Sikkerhetsrådet. Dersom Sikkerhetsrådet mener en fredsbevarende styrke er riktig steg videre, vil de formelt godkjenne det gjennom å vedta en resolusjon. Der vil operasjonens mandat, størrelse og oppgave være beskrevet.

Steg 4: Ansette sjef for operasjonen

Videre utnevner generalsekretæren en misjonssjef som leder den fredsbevarende styrken og rapporter til under-generalsekretæren for fredsoperasjoner ved FNs hovedkvarter. Han utnevner også en styrkesjef, en politikommissær og en leder for de sivilt ansatte.

Steg 5 og 6: Planlegging og utplassering

Misjonssjefen planlegger de politiske, militære og operasjonelle aspektene av fredsoperasjonen sammen med Departementet for fredsoperasjoner (DPO) og Departementet for operasjonell støtte (DOS) Når dette er på plass, skal implementeringen og utplasseringen av en fredsbevarende operasjon raskt, men i henhold til sikkerhetsmessige forhold.

Følg med på våre sosiale kanaler denne uken for å lære mer om fredsbevarende personell og for å møte noen av de nordmennene som har tjenestegjort.

Kilde

Les mer om FNs fredsbevarende styrker på UN Peacekeeping