Regjeringen foreslår å kutte 45 millioner kroner fra FN-systemet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett offentliggjort i dag.

FN-sambandet har gått gjennom det reviderte budsjettet for å finne ut mer hva forslaget fra regjeringen vil bety for FN. Der ser man kutt i mange poster som er viktig for FNs arbeid – som, for eksempel, støtten til Afghanistan og sivilsamfunn.

Oversikt: 22 prosent kutt på to år

Her er oversikten over budsjettposter som går direkte til FN-systemet og en regelstyrt verdensorden.

Kap.PostFormålEndring (i millioner NOK)Status etter endring (i millioner NOK)
15173FN og globale utfordringer-20248

151

74Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv.*-21403
17173FN og multilateralt samarbeid-47
Sum av endringer (ingen pluss i andre FN-poster)-45

FN og globale utfordringer dekker FNs innsats for fred og konfliktforebygging, støtte til FN generalsekretærs reformagenda, FN-sambandet og andre poster. Regjeringen sier de «ønsker et sterkt FN», men har kuttet denne posten fra 318 millioner kroner i 2022 til forslaget på 248 millioner kroner for 2024. Dette betyr et kutt på 22 prosent over bare to år.

Økt innsats til Gaza og Ukraina

— Regjeringen har kuttet FN-støtte tidligere, og nå kutter de enda mer, for eksempel til FN-sjefens reformagenda. Regjeringen har lovet sterk oppslutning om FN og folkeretten, men det er vanskelig å se i deres budsjettprioriteringer, sier FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu. Foto: Magent fotobyrå/Knut Neerland.

Regjeringen øker budsjettet for nødhjelp og humanitær bistand. Dette inkludere 500 millioner kroner prioritert til Gaza, men også 1 milliard kroner til Ukraina og naboland.

— FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) trenger ressurser for å hjelpe palestinerne på Gaza og i områdene rundt. Jeg er glad for at regjeringen vil prioritere Gaza, men jeg undrer meg på hvorfor de ikke sikrer at ressursene kommer direkte til UNRWA som kjernestøtte så raskt som mulig, sier Bu.

Regjeringen foreslår ikke å kutte kjernestøtte til FN-organisasjoner som Verdens matvareprogram (WFP), FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs aidsprogram (UNAIDS), FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs barnefond (UNICEF).

— Jeg vil rose regjeringen for å opprettholde kjernestøtten til viktige FN-organisasjoner. Kjernestøtte gir FN-organisasjonene mulighet til å bruke midlene der de trengs mest, og setter menneskelige behov foran giverlandenes interesser. Norges beslutning om å prioritere slik støtte er et kostnadseffektivt grep som fremmer langsiktige løsninger på verdensomspennende utfordringer, sier Bu.

*Deler av kuttet er til OSSE, som ikke er FN. Regjeringen har ikke informert om hvor mye andre deler av FN blir kuttet på grunn av dette forslaget.