Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

— FNs bærekraftsmål er et viktig normativt kompass, sa Tore Myhre, direktør for NHOs internasjonale avdeling, da han åpnet seminaret og presenterte rapporten.

Rapporten er utgitt av NHO og heter «Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål – griper vi mulighetene, eller business as usual?».

Myhre ble fulgt av Sjur Bratland, administrerende direktør i Norwegian Energy Partners (NORWEP). Bratland snakket om viktigheten av garantier og oppstartsmidler for at bedrifter skal tørre å satse på bærekraftige, men risikofylte, prosjekter i utviklingsland. I en slik sammenheng kan norske myndigheter sørge for bedre rammebetingelser, slik at risikoen for bedriftene synker.

Spørsmålet om gode rammebetingelser for investeringer i utviklingsland handlet i stor grad om fornybar energi og bærekraftsmål 7, «ren energi til alle», som flere fokuserte på.

Sjur Bratland
Bildet viser Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP (Norwegian Energy Partners). Han holder opp en rapport fra NORWEA om fornybar energi, som var et supplement til NHO-rapporten. NORWEA er en organisasjon som fremmer norsk fornybar energiproduksjon. Foto: FN-sambandet/Eivind Oskarson

ZERO: — Norge bør etablere et eget klimainvesteringsfond

Marius Holm, leder for miljøstiftelsen ZERO, var blant dem som snakket om viktigheten av å legge til rette for at næringslivet satser på fornybar energi i utviklingsland. Myndighetene kan bidra med å garantere langsiktige kontrakter som fattige land kan ha vanskeligheter med å gjøre på egenhånd.

— Norge bør etablere et eget klimainvesteringsfond, sa Holm i sin innledning.

Dette var en av de tre anbefalingene Marius Holm avsluttet sitt innlegg med. De to andre anbefalingene handlet om å utvikle garantiordninger for investeringer i fornybar energi i utviklingsland, og å utvikle noe som tilsvarer en leterefusjon for fornybar energi, slik man har for leting etter olje og gass.

Både ZERO og NORWEP var medarrangører for seminaret. Ulike representanter for norske myndigheter fikk ordet i den siste halvdelen av seminaret, og alle ønsket dialog om dette temaet velkommen. Det ble da snakket mer om hvordan myndighetene kunne legge til rette for at næringslivet ble en enda større aktør for å nå FNs bærekraftsmål.

En representant fra Utenriksdepartementet minnet om hvilke muligheter som ligger i multilaterale samarbeid, blant annet i å bruke UNOPS mer.

UNOPS er FN-organisasjonen som bistår med ekspertise rundt internasjonale prosjekter knyttet til innovasjon og bærekraftig utvikling, og ledes av Grete Faremo som har holdt flere ministerposter i Norge.

Tilbakemeldinger og kritiske innspill

Det kom flere tilbakemeldinger på NHO-rapporten fra salen under seminaret. En kritikk var at rapporten ikke fokuserte tilstrekkelig på utfordringen rundt «good governance», som uttrykt i bærekraftsmål 16. Kritikken handlet om at rapporten ikke sa noe om hva næringslivet kan gjøre for å bidra til å styrke den politiske styringen i land hvor styresettet er et vesentlig hinder for bærekraftig utvikling og norske investeringer.

I forbindelse med debatten om fornybar energi, ble det etterlyst mer oppmerksomhet rundt innovasjon og energidistribusjon, spesielt i Afrika sør for Sahara. Siden avstandene mellom folk er så store i mange av de afrikanske utviklingslandene, er behovet for nytenkning rundt tilgang til strøm avgjørende.

Det var også kritiske innspill om at det politiske ambisjonsnivået for satsing på fornybar energi er altfor lavt. Et forslag var at Norge bør satse på fornybar energi på lik linje med den norske regnskogsatsningen, siden behovet for fornybar energi vil være så enormt i årene som kommer.