Finansieringsavtalen mellom regjeringen og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) ble undertegnet under et møte holdt i Oslo 18. til 19. mars. Dette melder IOM i en pressemelding.

— IOM er en organisasjon som er til stede over hele verden, og som støtter både de som flykter og de landene og regionene som tar imot dem, sa utenriksminister Espen Barth Eide. Det er stadig flere mennesker i verden som blir fordrevne fra hjemmene sine, og behov for å hjelpe fordrevne og migranter bare øker, understreket han, ifølge regjeringen.

Takket være fleksibel, ikke-øremerket finansiering vil det norske bidraget dekke prioriterte humanitære behov som er identifisert i IOMs globale appell for 2024, inkludert bistand til mennesker på flukt og vertssamfunn som er rammet av kriser, konflikter og klimaendringer. IOM kan dermed prioritere arbeid i de mest underfinansierte og bortglemte krisene i verden.

— Vi er takknemlige for Norges partnerskap og støtte, sa IOMs leder, Amy Pope. Takket være Norges sjenerøsitet og tillit vil IOM kunne møte de økende humanitære behovene og hjelpe sårbare migranter og mennesker på flukt, understreket hun. Støtten vil utgjøre en reell forskjell i livene til migranter og mennesker på flukt som vi bistår over hele verden, spesielt de som er rammet av humanitære kriser, la hun til.

Bevilgningen vil også støtte IOMs program for beskyttelse, retur og reintegrering av migranter i Nord-Afrika, som gir beskyttelse til sårbare migranter. 

En annen avtale om kjernestøtte på 20 millioner kroner ble også annonsert under møtet.

— Norge ønsker å gi våre nødhjelps- og utviklingspartnere ikke-øremerket støtte, for å sikre kontinuitet, fleksibilitet og at håndteringen av utfordringene skal være forutsigbar, sa Eide.

Lær mer

Mennesker på flukt

Verdens «glemte» kriser: Hva gjør FN?,

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)