Norges FN-ambassadør Mona Juul møtte pressen i går, 4. januar og fortalte om Norges arbeidsprogram.

— Situasjonen i verden er ganske dyster, men vi er nødt til å være optimistiske. Både som medlem av Sikkerhetsrådet og som land kommer Norge aldri til å slutte å prøve å løse konflikter gjennom dialog, sa Mona Juul under pressekonferansen.

Se Mona Juul orientere Sikkerhetsrådet om Norges arbeidsprogram på UN TV

Norges FN-ambassadør Mona Juul
Norges FN-ambassadør Mona Juul og kollegaer i Norges FN-delegasjon forbereder seg til et møte i FNs sikkerhetsråd. Foto: Norges FN-delegasjon i New York.

Midtøsten, kvinner og beskyttelse av sivile

Når et land har presidentskapet i Sikkerhetsrådet velger de å løfte frem noen saker som de synes er spesielt viktige, og arrangerer høynivåmøter, eller såkalte signaturarrangementer i løpet av presidentperioden. Norge vil arrangere tre høynivåmøter i Sikkerhetsrådet i januar.

  • 18. januar: Møte om kvinner, fred og sikkerhet. Her vil Norge sette søkelys på hvordan kvinner utsettes for vold, trusler og represalier når de deltar i fred- og sikkerhetsarbeid. Utenriksminister Anniken Huitfeldt skal lede møtet som blant annet vil diskutere hvordan Sikkerhetsrådet, FN og FNs medlemsland kan bidra til å gjøre det trygt for kvinner å delta i fred- og sikkerhetsarbeid. Les mer her.
  • 19. januar: Debatt om fredsprosessen i Midtøsten. Hvert kvartal møtes Sikkerhetsrådet om situasjonen i Midtøsten og Palestina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil lede denne debatten, og FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten Tor Wennesland vil orientere Sikkerhetsrådet. Les mer om utviklingen i Midtøsten den siste tiden på Security Council Report.
  • 25. januar: Debatt om beskyttelse av sivile. Statsminister Jonas Gahr Støre skal lede debatten som vil fokusere på krigføring i byer og tett befolkede områder, og hvordan det rammer sivilbefolkningen. De siste tiårene har krigføring i byer økt, og 50 millioner sivile rammes av dette. Krig i byer tvinger ofte mennesker til å ta vanskelige valg som om å bli hjemme og kanskje bli drept eller skadet for livet, eller flykte og risikere å bli utsatt for vold og sult. Les mer her.

I løpet av Norges presidentperiode vil Sikkerhetsrådet også diskutere situasjonene i flere land i Midtøsten (Syria, Jemen og Afghanistan) og Afrika (Libya, Mali, Sudan, Vest-Afrika og Sahel).

Les hele programmet for Sikkerhetsrådet i januar hos Norges FN-delegasjon i New York.

Norges nye utenriksminister Anniken Huitfeldt
Norges nye utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok på møter i Sikkerhetsrådet i Desember. Denne måneden reiser hun tilbake til New York for å lede møter i FNs sikkerhetsråd under Norges presidentskap. Foto: UN Photo/Manuel Elias

Ny regjering, klima og utenrikspolitikk

— Den store fordelen i norsk partipolitikk er at den utenrikspolitiske tilnærmingen er omtrent den samme på tvers av politiske partier. Det var en styrke for oss under Norges kampanje for å få et sete i Sikkerhetsrådet, for vi visste at vi skulle ha et Stortingsvalg under perioden i Sikkerhetsrådet, svarte Mona Juul til PassBlue på spørsmål om hvordan den nye regjering vil påvirke Norges arbeid i Sikkerhetsrådet.

Å sette sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt på dagsorden er en viktig prioritering for Norge i FNs sikkerhetsråd. Dagsavisen skriver at dette også vil være et tema Norge vil fortsette å jobbe med fremover. Sammen med Kenya vil Norge lede en uformell arbeidsgruppe som skal se nærmere på problemstillingene.

Klima og sikkerhet er et tema Sikkerhetsrådets medlemmer er uenige om. I desember la Russland ned veto mot en resolusjon som slo fast sammenhengen mellom klimaendringer og globale sikkerhetsutfordringer skriver avisen.

Norge skal lede den uformelle ekspertgruppen for klimaendringer og sikkerhet sammen med Kenya i 2022.

– Det er hevet over enhver tvil at klimaendringene påvirker internasjonal fred og sikkerhet, og forsterker risikoen for konflikt. Sikkerhetsrådet må trappe opp innsatsen for å forstå og tidligst mulig motvirke disse negative virkningene. Norge vil bidra til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid med dette, blant annet gjennom systematisk bruk av vitenskapelige fakta, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norges FN-ambassadør og Sikkerhetsrådets president Mona Juul
Norges FN-ambassadør og Sikkerhetsrådets president Mona Juul ønsket de fem nye medlemmene av Sikkerhetsrådet velkommen under flaggseremonien tirsdag 4. januar. Foto: UN Photo/ Eskinder Debebe

Fem nye medlemmer

I januar fikk også Sikkerhetsrådet fem nye medlemmer. Hvert år byttes fem av de valgte medlemmene i Sikkerhetsrådet ut, og sitter i en periode på to år. Ghana, Gabon, de forente arabiske emirater og Brasil trådte inn i Sikkerhetsrådet 1. januar.

— Det er mitt håp at Sikkerhetsrådet med hjelp og støtte fra nye medlemmer vil jobbe målrettet for å levere på vårt mandat om å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, sa Mona Juul under Sikkerhetsrådets flaggseremoni som offisielt innsatte de nye medlemmene.

De fem nye medlemmene erstatter Estland, Tunisia, Vietnam, St. Vincent og grenadinene og Niger.

Når de fem nye medlemslandene tar over i 2022 vil seks av de femten FN-ambassadørene være kvinner. Ikke siden 2014 har det sittet så mange kvinner rundt det runde bordet i verdens mektigste rom, og er det høyeste kvinneandelen i Sikkerhetsrådets historie.

Les mer om hvordan medlemmene til FNs sikkerhetsråd velges, og hvordan de fem nye landene forventes å påvirke arbeidet i Sikkerhetsrådet på fn.no.

Les om Norges rolle i Sikkerhetsrådet

Les om Sikkerhetsrådet