14,6 millioner mennesker – eller hele 40 prosent av befolkningen – trenger humanitær bistand i Ukraina, nesten to år etter krigens raske eskalering, ifølge en ny pressemelding fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Rundt 6,3 millioner mennesker har flyktet fra landet og er fortsatt på flukt, de fleste har søkt tilflukt i land i Europa.

En ny bølge av russiske angrep understreker de ødeleggende kostnadene ved krigen for sivile, mens en kald og land vinter øker det presserende behovet for livreddende humanitær hjelp.

I byer og landsbyer på frontlinjen har folk brukt opp sine magre ressurser og er avhengige av hjelp for å overleve. I Donetsk- og Kharkiv-regionene skjuler familier seg i skadede hus uten vann, gass eller elektrisitet. Stadige bombeangrep tvinger folk til å tilbringe dagene i kjellere. Barn kan ikke leke ute, eller gå på skolen.

OCHA koordinerer humanitærresponsen i Ukraina, og den humanitære behov og responsplanen (Humanitarian Needs and Response Plan) krever 3,1 milliarder dollar for 2024 og skal nå 8,5 millioner mennesker.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) koordinerer den regionale responsplanen for mennesker på flukt (Regional Refugee Response Plan eller RRP), som ber om 1,1 milliarder dollar og skal nå 2,3 millioner flyktninger og vertssamfunn.

Til sammen har disse to høyt prioriterte FN-planene som mål å støtte rundt 10,8 millioner kvinner, menn og barn i Ukraina og regionen.

Barn er livredde, traumatiserte og fratatt sine grunnleggende behov

— Hundretusenvis av barn lever i samfunn på frontlinjene av krigen. De er livredde, traumatiserte og fratatt sine grunnleggende behov, sa FNs undergeneralsekretær for humanitære saker og nødhjelpskoordinator, Martin Griffiths, som også er leder for OCHA.

— Bare dette faktum burde tvinge oss til å gjøre alt vi kan for å bringe mer humanitær bistand til Ukraina, understreket han. Hjem, skoler og sykehus blir rammet gjentatte ganger, det samme gjelder for vann-, gass- og kraftsystemer, la han til. Selve samfunnets struktur er under angrep, med ødeleggende konsekvenser. Vår responsplan, gjennomført med nasjonale organisasjoner og frivillige, inkluderer hele bistandsspekteret.

Mennesker på flukt trenger også akutt støtte

Ukrainske flyktninger – som nå bor i naboland – trenger også økt og vedvarende støtte. Til tross for inkluderingsinnsatser, er bare halvparten av barn på flukt i skolealder registrert på skoler i vertsland, mens en fjerdedel av de på flukt i nød sliter med å få tilgang til helsetjenester. Bare 40 til 60 prosent er i arbeid, ofte i jobber langt under deres kvalifikasjoner, og mange forblir sårbare uten midler til å forsørge seg selv.

— Selv om situasjon til mennesker på flukt fra Ukraina ikke lenger er i overskriftene, trenger millioner fortsatt akutt støtte, sa FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. Vertsland fortsetter å utvide beskyttelsen og inkludere dem i samfunnet, men mange sårbare flyktninger trenger fortsatt hjelp, la han til. De burde ikke føle seg presset til å dra tilbake bare fordi de ikke kan klare seg i eksil. Alle mennesker på flukt må hjelpes og gis muligheter til å bruke og bygge sine talenter for å forberede dem på eventuell frivillig retur, når situasjonen tillater det, understreket Høykommissæren.

FNs arbeid i 2023

Til tross for ekstreme tilgangsutfordringer, spesielt til områder okkupert av den russiske føderasjonen, nådde hjelpearbeidere nesten 11 millioner mennesker i Ukraina i 2023 – med støtte fra det internasjonale samfunnet. Humanitære organisasjoner gjorde sitt ytterste for å øke bistanden til frontlinjesamfunnene, inkludert gjennom 105 tverretatlige konvoier, som bidro til regjeringens respons og innsatsen til frivillige, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre lokale grupper.

Nabolandene har sjenerøst vært vertskap for ukrainske flyktninger i nesten to år, men de trenger snarest mer internasjonal støtte. I 2023 nådde RRP-partnere mer enn 2,5 millioner flyktninger med støtte og beskyttelse, og jobbet dag og natt for å inkludere dem i nasjonale systemer til det er trygt å reise tilbake til Ukraina.

Lær mer

Du kan lese mer om Ukraina-konflikten her.

Du kan lese mer om responsplanene for humanitær støtte og mennesker på flukt (på engelsk) her.

Du kan lese mer om OCHAs arbeid rundt om i verden her.

Du kan lese mer om UNHCRs arbeid rundt om i verden her.