Mindre enn 10 prosent av skoler og universiteter rundt om i verden følger formell veiledning for bruk av svært populære kunstig intelligens-verktøy, som chatbot-programvaren ChatGPT.

25. mai var FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) vertskap for mer enn 40 utdanningsministre i et banebrytende møte om bruk av kunstig intelligens (KI) på skolen. UNESCO kunngjorde også et nytt veikart for å sikre en tryggere bruk av digitale verktøy. Dette melder UN News.

KI: Nye muligheter og fallgruver

Utdanningsministrene utvekslet politiske tilnærminger og planer, og vurderte UNESCOs nye veikart. Generativ KI kan lage data og innhold basert på eksisterende algoritmer, men de åpner også døren for faktafeil og feilinformasjon, akkurat som mennesker.

— Generativ kunstig intelligens åpner nye horisonter og utfordringer for utdanning, men vi må raskt iverksette tiltak for å sikre at nye KI-teknologier innlemmes i utdanning på våre premisser, sa Stefania Giannini, UNESCOs assisterende generaldirektør for utdanning. Det er vår plikt å prioritere sikkerhet, inkludering, mangfold, åpenhet og kvalitet, la hun til.

, ifølge en ny UNESCO-undersøkelse av mer enn 450 skoler og universiteter.

Lynrask utvikling

Regjeringer over hele verden jobber iherdig med å forme politiske svar i et raskt utviklende utdanningslandskap, samtidig som de videreutvikler eller forbedrer nasjonale strategier for KI, databeskyttelse og andre regulatoriske rammer, ifølge UNESCO.

Land i verden går imidlertid varsomt frem. Risikoen ved å bruke disse verktøyene kan føre til at studenter er utsatt for falsk eller partisk informasjon, advarte noen ministre under det globale møtet.

Debatten avslørte andre vanlige bekymringer, inkludert hvordan man kan redusere chatbotenes feil ved å produsere graverende feil. Ministrene tok også opp hvordan man best kan innlemme disse verktøyene i læreplaner, undervisningsmetoder og eksamener, og tilpasse utdanningssystemene til forstyrrelser fra generativ AI.

Mange fremhevet den viktige rollen lærere spiller i denne nye tiden som formidlere. Samtidig trenger lærere veiledning og opplæring for å møte disse utfordringene, ifølge UNESCO.

Bygge videre på eksisterende rammeverk

UNESCO vil fortsette å styre den globale dialogen med beslutningstakere, partnere, akademia og sivilsamfunnet, i tråd med retningslinjer. De utvikler også retningslinjer for bruk av generativ KI i utdanning og rammeverk for AI-kompetanse for elever og lærere. Disse nye verktøyene vil bli lansert under UNESCOs digitale læringsuke, som holdes ved UNESCOs hovedkvarter i Paris fra 4. til 7. september.