Selv om mange land i Afrika for Sahara tar betydelige skritt for å sikre kvalitetsutdanning for alle, har regionen verdens største andel av barn og unge utenfor skolesystemet.

Dette er funnet i en ny rapport publisert av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) og Den afrikanske union (AU), med tittelen Education in Africa - Placing equity at the heart of policy.

Ett av fem barn i grunnskolealder, og godt over halvparten av ungdommer i videregående skolealder går ikke på skolen i dag.

I omtrent halvparten av afrikanske land er andelen av barn utenfor skolesystemet i grunnskolealder på nesten 10 prosent. Over 50 prosent av de som burde gått på videregående går heller ikke på skolen. Dette tilfellet øker i flere land.

— De massive forskjellene i afrikanske utdanningssystemer krever hastetiltak, sa UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay. Vi må gi alle afrikanske barn og unge et trygt, stimulerende og sunt miljø der de kan oppnå sitt fulle potensial. Forbedring av utdanning må være kjernen i alles lands innsats for å bygge meningsfull og bærekraftig utvikling, og økonomisk vekst, understreket hun.

Flere grunner til at afrikanske barn «taper»

Rapporten, som ser på utdanning fra tidlig barndom til videregående nivå, beskriver de sammenhengende faktorene som hindrer barns tilgang til kvalitetsutdanning. Dette inkluderer blant annet geografisk beliggenhet, fattigdom, kjønn, manglende tilbud for barn med nedsatte funksjonsevner, kriser, konflikter og forflytning.

Rapporten viser at det finnes enorme mulighetsforskjeller i de fleste land – mellom barn fra de rikeste og fattigste husholdningene, mellom barn i urbane og landlige områder, og mellom gutter og jenter. Omtrent 80 prosent av barn i denne delen av verden blir heller ikke undervist på det språket eller de språkene de snakker hjemme – som i betydelig grad hindrer læringsutbytte.

— Begrepet rettferdighet må bli retningslinjen for afrikansk utdanningspolitikk, mener Professor Mohamed Belhocine, AUs kommissær for utdanning, vitenskap, teknologi og innovasjon. Vi må sikre at hvert barn i landlige områder og vanskeligstilte bysentre, og i andre skjøre land og sammenhenger, er i stand til å motta den utdanningen og opplæringen de trenger, understreker han.

Skjøre utdanningssystemer forverret av covid-19-pandemien

Afrikanske utdanningssystemer ble betydelig påvirket av koronapandemien, og effektene på utdanning, læringsutbytte og ulikheter i utdanning utfolder seg fortsatt. Selv før pandemien var det bare en håndfull land i Afrika som var på vei til å oppfylle FNs bærekraftsmål for utdanning.

Rapporten oppfordrer myndigheter til å styrke utdanningssystemenes motstandskraft mot fremtidige kriser, ved å utvikle fleksible undervisningsformer, ved å trappe opp bruken av digital teknologi, og ved å forbedre datainnsamling for å bedre informere politikkplanlegging.

Den kommer også med en rekke anbefalinger for å håndtere inkluderingshindre:

  • Å gjøre videregående opplæring obligatorisk
  • Bygge flere skoler
  • Utvikle tilpassede læreplaner
  • Forbedre kvaliteten på lærere
  • Gi økonomisk og akademisk hjelp til barn som trenger det mest.

Lær mer

  • Du finner hele rapporten her.
  • Du finner rapportsammendraget her.
  • Spørsmål og svar om hvordan afrikanske land forbedrer utdanningskvaliteten her.
  • Materielle for sosiale medier finner du her.

Denne første felles UNESCO-AU publikasjonen bygger på en studie utført av UNESCOs internasjonale institutt for utdanningsplanlegging, for å gjennomgå afrikanske lands fremskritt mot å nå målene fastsatt i utdanningsstrategien for Afrika 2016-2025 og i FNs bærekraftsmål. Lanseringen av rapporten skjedde på lørdag 18. februar 2023 i Den afrikanske unions toppmøte for statsoverhoder, under en høynivådiskusjon arrangert av AU og UNESCO.