Island og USA, i samarbeid med flere FN-organisasjoner og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) lover å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, ifølge en pressemelding fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Dette ble kunngjort under et arrangement holdt 18. september under Generalforsamlingens (UNGA) høynivåuke organisert av Den internasjonale likelønnskoalisjonen (EPIC).

EPIC har som mål å oppnå lik lønn for kvinner og menn overalt. Den hjelper regjeringer, arbeidsgivere, arbeidstakere, privat sektor og sivilsamfunnsorganisasjoner iverksette tiltak for å nå dette målet på globalt, regionalt og nasjonalt nivå – i tråd med ILOs likelønnskonvensjon (konvensjon nr. 100) fra 1951.

Er lønnsgapet på bedringens vei?

Ifølge den ferske kjønnsgapsrapporten fra Verdens økonomiske forum (WEF), også lansert 18. september, fortsetter sterke inntektsforskjeller mellom kvinner og menn å hindre økonomisk likestilling. Det anslås at nesten halvparten (48,1 prosent) av det totale inntektsgapet ennå ikke lukkes. Samtidig viser nye funn at mange lang så en viss forbedring fra i fjor. 96 land (av 145) har kommet ett skritt videre med å bygge en bro over inntektsgapet. Landene som har sett mest fremgang inkluderer Liberia, etterfulgt av Zimbabwe, Tanzania, Burundi, Barbados og Norge, ifølge rapporten. SSB anslår at i 2021 var lønnsgapet på 12,8 prosent i 2021 i Norge. Globalt tjener kvinner i gjennomsnitt omtrent 20 prosent mindre enn menn, selv om det er store variasjoner mellom land, ifølge ILOs siste lønnsrapport.

Viktige skritt videre

Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, lovet å sette på plass viktige tiltak. — Den islandske regjeringen lover å fortsette arbeidet med gjennomføringen av likelønnsstandarden, samt å arbeide med likelønnsbekreftelse der det er aktuelt (det vil si i selskaper med mindre enn 50 ansatte). Målet er å eliminere lønnsforskjellene mellom kjønnene, understreket hun.

USAs visestatssekretær for internasjonale spørsmål, Thea Lee skisserte handlingene Arbeidsdepartementet ville iverksette. — Med sikte på å ta tak i yrkessegregering (der kvinner og menn ofte jobber i forskjellige yrker og sektorer) og bekjempe lønnsulikhet og lønnsdiskriminering, i 2023, finansierer det amerikanske arbeidsdepartementet opptil fjorten tilskudd på til sammen opptil fem millioner dollar for å tiltrekke seg og støtte kvinner i å få tilgang til registrerte læringsprogrammer i høylønnsnæringer der de er underrepresentert, som konstruksjon, produksjon og cybersikkerhet, kunngjorde hun.

Olena Zelenska, Ukrainas førstedame, delte også inspirerende ord om behovet for å fremskynde handlinger for likestilling. — Ukraina har sett fremskritt i like lønnsnivå for kvinner og menn. Krig endret dette, men landet mister ikke kursen. Ukraina kjemper for felles verdier – og sammen kan vi gjøre det mer effektivt, sa hun.

Representanter fra de tre internasjonale organisasjonene som leder EPIC – ILO, UN Women og OECD – kunngjorde grepene de vil ta for å redusere lønnsforskjellene mellom kjønnene.

ILO vil utnytte en systemomfattende tilnærming gjennom Den globale koalisjonen for sosial rettferdighet for ytterligere å øke fremgangen mot bærekraftsmål 8 og delmål 8.5. De vil også oppdatere EPICs globale juridisk database med den nyeste tilgjengelige likelønnsinformasjonen. — ILO har også som mål å utvide EPIC-nettverket med ytterligere 18 medlemmer, som vil bringe medlemskapet til 75 fra 57, sa ILOs generaldirektør, Gilbert F. Houngbo.

UN Women vil fortsette å jobbe med myndigheter, sivilsamfunn og privat sektor for å redusere lønnsforskjellene mellom kjønnene i over 20 land over hele verden, inkludert gjennom vår likestillingsakselerator, sa Sima Bahous, administrerende direktør for UN Women. Vi vil også fortsette å mobilisere og ta til orde for lik lønn, arbeid av lik verdi og entreprenørskap med våre kvinners økonomiske myndiggjøringsprinsipper, som er kjernen av våre grep, la hun til.

OECD forpliktet seg til å utvide arbeidet med lønnstransparens. — Dette inkluderer publikasjonen «Rapportering av lønnsforskjeller mellom kjønnene i OECD-land» og relaterte rapporter og kompetansehevingstiltak rundt om digitale verktøy for rapportering av lønnsforskjeller og overholdelse av rapporteringsregler, sa Ulrik Knudsen, OECDs visegeneralsekretær.

EPIC samarbeider med partnere for å øke bevisstheten, dele kunnskap, oppmuntre til innovasjon og trappe opp initiativer og programmer som allerede har gitt positive resultater.