FNs barnefond (UNICEF) har lansert en finansieringsappell på 10,3 milliarder dollar, slik at de kan nå mer enn 173 millioner mennesker – inkludert 110 millioner jenter og gutter – berørt av humanitære kriser, de varige effektene av pandemien, og den økende trusselen om katastrofale værhendelser.

—Det er flere barn som trenger humanitær hjelp enn noen gang i nyere historie, sa UNICEFs administrerende direktør Catherine Russell i en pressemelding. Barn over hele kloden står overfor en dødelig blanding av kriser – fra konflikt og fordrivelse til sykdomsutbrudd og skyhøye underernæringsrater. I mellomtiden, gjør klimaendringene disse krisene verre, og slipper løs nye, advarte hun. Det er utrolig viktig at vi har den riktige støtten på plass for å nå barn med avgjørende og rettidig humanitær innsats, oppfordret UNICEF-sjefen.

Da året begynte trengte anslagsvis 274 millioner mennesker humanitær hjelp og beskyttelse. Gjennom året har disse behovene vokst betraktelig.

Dette er hovedsakelig på grunn av konflikter, inkludert krigen i Ukraina, økende matusikkerhet og trusler om hungersnød forårsaket av klimarelaterte og andre faktorer, som de ødeleggende flommene i Pakistan. Rundt om i verden ser man nå en gjenoppblomstring av sykdomsutbrudd, inkludert kolera og meslinger, som utgjør en ekstra fare for barn i nødssituasjoner.

De langvarige effektene av covid-19-pandemien, og global økonomisk forstyrrelser og ustabilitet – som innebærer inflasjon og de økende mat og drivstoffkostnadene – hatt en ødeleggende innvirkning på livene og velværet til millioner av verdens mest sårbare barn.

Klimaendringene forverrer også omfanget og intensiteten av nødsituasjoner. De siste ti årene var de varmeste som er registrert, og antallet klimarelaterte katastrofer har tredoblet seg de siste 30 årene. I dag bor over 400 millioner barn i områder med høy, eller ekstremt høyt, vannsårbarhet.

Samtidig krysser rekordmange barn grenser. Dette gjør de med familiene sine eller separert fra dem, eller uten følge. Til sammen er nesten 37 millioner jenter og gutter over hele verden fordrevet på grunn av kriser, et nivå av fordrevne barn som man ikke har sett siden Den andre verdenskrig.

Som en del av sin «Humanitæraksjon for barn-appell», som beskriver FN-fondets 2023-plan, planlegger UNICEF å nå:

 • 8,2 millioner jenter og gutter med behandling for alvorlig akutt underernæring
 • 28 millioner barn med vaksinasjon mot meslinger
 • 63,7 millioner mennesker med tilgang til rent vann for drikke- og husholdningsbehov
 • 23,5 millioner barn, ungdom og omsorgspersoner med tilgang til psykisk helse og psykososial støtte
 • 16,2 millioner barn og kvinner med tilgang til program som reduserer, forebygger og/eller gir støtte til de som opplever kjønnsbasert vold
 • 32 millioner mennesker med trygge og tilgjengelige kanaler for å rapportere seksuell utnyttelse og overgrep fra bistandspersonell
 • 25,7 millioner barn med formell eller ikke-formell utdanning, inkludert tidlig læring.

De fem landene med spesielle finansieringskrav for 2023 inkluderer:

 • Afghanistan: 1,65 milliarder dollar
 • Ukraina og flyktninghjelpen: 1,058 milliarder dollar
 • Syria og flyktningkrisen: 867 millioner dollar
 • Den demokratiske republikken Kongo: 862 millioner dollar
 • Etiopia: 674 millioner dollar

— De ødeleggende virkningene av klimaendringer er en konstant tilstedeværende trussel mot barn, sa Russell. Av denne grunn prioriterer vi klimatilpasning og motstandsbygging som en del av vår humanitære respons, understreket hun. Dette vil hjelpe oss å nå barn som lever gjennom dagens kriser, samtidig som det hjelper dem og deres lokalsamfunn å forberede seg på de som skal komme, sa Russell.

Å sette nasjonale og lokale organisasjoner i sentrum for humanitære operasjoner er en nøkkelstrategi i UNICEFs humanitære respons.

Viktige resultater i 2022 ble muliggjort av UNICEFs partnerskap – med humanitære landteam, FN-organisasjoner, sivilsamfunn og ikke-statlige organisasjoner, nasjonale og lokale respondere og ressurspartnere.

Noen av disse resultatene inkluderer:

 • 23,8 millioner barn ble vaksinert mot meslinger
 • 2,6 millioner barn ble behandlet for alvorlig akutt underernæring
 • 28 millioner barn har fått tilgang til formell eller ikke-formell utdanning, inkludert tidlig læring
 • 13 millioner barn, ungdom og omsorgspersoner har fått tilgang til samfunnsbasert psykisk helse og psykososial støtte
 • 25,9 millioner mennesker har tilgang til en tilstrekkelig mengde trygt vann for drikke- og husholdningsbehov
 • 5,5 millioner mennesker har tilgang til trygge kanaler for å rapportere seksuell utnyttelse og overgrep
 • 4,2 millioner kvinner, jenter og gutter bruker kjønnsbasert vold risikoreduksjon, forebygging og/eller responsintervensjoner.

Med humanitære behov på et enestående høyt nivå, ber UNICEF partnere om å øke støtten til livreddende humanitær respons for barn.

De ber også om at partnere viser fleksibilitet i sin finansiering, prioriterer klimatilpasset foregripende handling og beredskapsarbeid, og at de tar «modige» beredskap- og responstilnærminger til, samt sikrer rettferdig og prinsipiell humanitær bistand.