Hvert år blir 121 millioner kvinner i verden uplanlagt gravide. Dette har alvorlige konsekvenser for samfunn, kvinner og jenter, global helse og bærekraftsmålene. FN-sambandet, UNFPA og Sex og Politikk inviterer til en lærerik samtale der elevene får presentert funnene i rapporten State of the World Population 2022.

Skoletimen vil bestå av:

  • Presentasjon av hovedfunnene i årets SWOP-rapport v/Kristine Blokhus, UNFPA
  • Hvordan jobber Norge med seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter? v/utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
  • Spørsmål fra skoleelever
  • Interaktive aktiviteter for elevene som følger sendingen

Målgruppen for nettmøtet er klasser på 10.trinn + videregående. Meld på din klasse her.

Arrangementet strømmes på FN-sambandets Youtube-kanal, og opptaket vil bli liggende ute i etterkant.

─ Denne rapporten er en vekker

Det sa Natalia Kanem, sjefen for UNFPA da rapporten ble lansert.

─ Det overveldende antallet utilsiktede graviditeter i verden viser at det internasjonale samfunnet har sviktet når det gjelder å sørge for kvinner og jenters menneskerettigheter, sa Kanem.

Over 60 prosent av alle uplanlagte graviditeter ender i abort, og rundt 45 prosent av alle aborter er ikke utført på en forsvarlig og trygg måte. Disse utrygge abortene er ansvarlig for fem til 13 prosent av den totale mødredødeligheten i verden, ifølge rapporten.

Les mer om funnene i rapporten her

Digital skoletime