De fem nye medlemmene er Ecuador, Japan, Malta, Mosambik og Sveits.
Det er første gang Sveits og Mosambik sitter i Sikkerhetsrådet. Japan har vært representert der elleve ganger tidligere.

FNs sikkerhetsråd består av totalt 15 land. De permanente landene er USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og Russland. De har sittet i Sikkerhetsrådet siden 1945, og trenger ikke å bli gjenvalgt.

De fem landene som fortsetter som ikke-permanente medlemmer ut 2023 er Albania, Brasil, De forente arabiske emirater (UAE), Gabon og Ghana.

Slik velges medlemmene

Det er FNs generalforsamling som velger medlemmene til Sikkerhetsrådet. For å få en plass må landene få to tredjedeler av stemmene, altså minimum 129 stemmer.

Det er viktig med geografisk balanse, og hver region i verden har ett til to seter som er reservert for landene i regionen. Vest-Europa har for eksempel to seter. Det er disse to setene Norge og Irland har i dag. Og som Sveits og Malta tar over ved årsskifte.

Ny medlemmer - hva betyr det?

Ulike land har ulike interesser og saker de ønsker å arbeide for. Derfor blir dynamikken og hvilke saker som blir tatt opp i rådet påvirket av hvilke medlemmer som velges inn.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina tidligere i år har dynamikken i Sikkerhetsrådet endret seg. Sikkerhetsrådet har engasjert seg sterkt i det politiske og humanitære aspektet av krigen, og i rådet har det vært steile fronter.

De afrikanske landene bidrar med mye personell til FNs fredsbevarende operasjoner. Halvparten av de aktive fredsoperasjonene i verden er i Afrika. Med Mosambik som medlem vil trolig de tre afrikanske medlemslandene sette søkelys på Sikkerhetsrådets rolle i fredsbevarende operasjoner og hvordan FN kan sørge for bedre finansiering av disse operasjonene.

Spenning rundt rådets mandat forventes å fortsette i 2023. For eksempel mener flere medlemmer at klimaendringer og sikkerhet er innenfor rådets mandag for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. De fleste av kandidatlandene har fremmet klimaendringer og sikkerhet blant sine rådsprioriteringer.

Kampen om terrorisme og voldelig ekstremisme vil trolig også forbli et sentralt fokusområde i rådets arbeid i 2023. Både Malta og Mosambik har dette på sin agenda.

Det samme blir sannsynligvis nedrustning og ikke-spredning da tre av de nye medlemslandene, Ecuador, Japan og Sveits, har dette som en prioritet.

Søkelys på kvinner, fred og sikkerhet forventes å fortsette i 2023. Samtlige kandidater har lagt vekt på at dette vil være en prioritet for deres rådsperioder.