På toppen av det hele står to milliarder kvinner og menn overfor alvorlige økonomiske vanskeligheter når de betaler ut av lommen for nødvendig medisinsk behandling, ifølge en felles rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken. Dette melder UN News.

— Det faktum at så mange mennesker ikke kan dra nytte av rimelige, grunnleggende helsetjenester av høy kvalitet, setter ikke bare deres egen helse på spill, det setter også stabiliteten til lokalsamfunn, samfunn og økonomier på spill, sa Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHOs generaldirektør.

— Vi trenger sterkere politisk vilje, mer aggressive investeringer i helse og et avgjørende skifte for å transformere helsesystemer basert på primærhelsetjeneste.

Alarmen går for globale helsemål

Denne krisen utgjør en stor trussel mot globale helserelaterte bærekraftsmål som tar sikte på å oppnå universell helsedekning for alle innen 2030.

Ifølge rapporten har færre enn én tredjedel av landene i verden forbedret helsetjenestedekning og redusert de «katastrofale» egenutgiftene til helse, som ofte overstiger 25 prosent av husholdningens inntekt i løpet av de siste to tiårene.

Vi må tilbake på sporet

For å komme tilbake på sporet mot de ambisiøse målene, kreves betydelige investeringer i offentlig sektor fra myndigheter og utviklingspartnere, ifølge rapporten.

Den understreker behovet for en «radikal reorientering» av helsesystemer, prioritering av primærhelsetjenester (som for eksempel allmennpraktiserende leger, hjemmesykepleie, tannpleiere, helsesøstre, fysioterapeuter), styrking av rettferdighet og økonomisk beskyttelse.

Reform er også avgjørende for å ta tak i den ødeleggende virkningen av covid-19 på helsesystemer og den globale helsepersonellstyrken, samtidig som det kan styrke kampen mot utfordringene man ser i en økonomisk nedgang.

Andre faktorer inkluderer konsekvensene av klimaendringer og skiftende politiske prioriteringer.

Hjelper folk komme seg ut av fattigdom

— Vi vet at å oppnå universell helsedekning er et kritisk skritt for å hjelpe mennesker med å unnslippe og holde seg unna fattigdom, men det fortsetter å være økt økonomisk motgang, spesielt for de fattigste og mest sårbare menneskene, sa Mamta Murthi, visepresident for menneskelig utvikling i Verdensbanken.

— Denne rapporten maler et forferdelig bilde, men gir også bevis på måter man kan prioritere helse på i offentlige budsjetter og styrke helsesystemer for større rettferdighet – i både levering av viktige kvalitetshelsetjenester og økonomisk beskyttelse, la hun til.

Rapporten ble utgitt i forkanten av et toppmøte om universell helsedekning som finner sted under FNs generalforsamling (UNGA78) torsdag 21. september. På dette møtet forventes verdens ledere å fornye løftet om å ta grep, og gjøre universell helsedekning til en virkelighet for alle.

En viktig prioritet for Norge

Norges helse- og omsorgsminister vil delta på dette viktige møtet. — Jeg er opptatt av globalt helsesamarbeid om pandemiberedskap og universell helsedekning, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Norsk beredskap er avhengig av velfungerende internasjonale systemer og styrking av helsesystemer i alle land. Jeg ser også frem til å diskutere eksportmuligheter for norsk helsenæring som er en viktig næring for Norge, legger hun til.

Lær mer

Les mer om bærekraftsmål 3

Les mer om fattigdom

Les mer om arbeidet til Verdens helseorganisasjon

Les mer om arbeidet til Verdensbanken