President Hakainde Hichilema kunngjorde Zambias avskaffelse av dødsstraffen 23. desember 2022 – etter år med påvirkningsarbeid fra den nasjonale menneskerettighetskommisjonen, sivilsamfunnsgrupper, utviklingssamarbeidspartnere, FN-teamet og andre, ifølge FNs pressemelding.

FN-teamet i Zambia ledes av FN-koordinator Beatrice Mutali, som kommer fra Kenya.

Flere FN-organisasjoner i landet bidro til milepælen ved å gi et bredt spekter av teknisk støtte til myndighetene.

Støtte til rettighetsvurdering

For eksempel støttet FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) Zambia med forberedelsene til deres Universal Periodic Review (UPR), som er en av Menneskerettighetsrådets viktigste funksjon.

Dette innebærer at medlemsland sender inn en rapport til Rådet hvert fjerde år, der de beskriver hva de har gjort for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i sitt land. Zambias gjennomgang er planlagt i år. Norge skal også undergå deres menneskerettighetsvurdering i 2024.

UPR-prosessen ble etablert i 2006 for å gjennomgå menneskerettighetsregistrene til alle 193 FN-medlemsland. Den gjennomføres av en arbeidsgruppe som møtes tre ganger i året i Genève, og de går igjennom 14 land i hver sesjon.

Avskaffelse av dødsstraff har konsekvent blitt inkludert som et sentralt tema i Zambias første, andre og tredje periodiske gjennomgang.

«Gjennombruddsøyeblikk» i mai

FNs generalsekretær António Guterres
FNs generalsekretær António Guterres (til høyre) møter Hakainde Hichilema, Zambias president, under den 77. sesjonen av FNs generalforsamling i 2022. Foto: UN Photo/Ariana Lindquist

President Hichilema tiltrådte i august 2021, og et «gjennombruddsøyeblikk» kom i mai 2022, da lederen og den nye regjeringen lovet å avskaffe dødsstraff, og samarbeide med parlamentet på dette.

— Vi ønsker hjertelig velkommen Zambias presidents løfte fra 24. mai om å avskaffe dødsstraffen i landet og samarbeide med parlamentet for å få slutt på denne grusomme, umenneskelige og nedverdigende straffen, sa OHCHRs talsperson, Seif Magango. Bruk av dødsstraff er uforenlig med grunnleggende menneskerettigheter og verdighet, understreket han.

Siden den gang har FN-teamet trappet opp sin påvirkningsinnsats, som inkluderte feiringen av Menneskerettighetsdagen med regjeringspartnere i desember.

FN-teamet støttet også gjennomgang, endring og vedtakelse av andre lovverk, inkludert straffeloven og loven om offentlig orden. FN bidro også til den nylige opphevelsen av ærekrenkelse av presidenten som en straffbar handling.

FN og den zambiske regjeringen signerte også nylig et nytt veikart for partnerskapet som dekker de neste fem årene.

— Med dette rammeverket for bærekraftig utviklingssamarbeid vil FNs landteam fortsette å støtte regjeringens innsats for å konsolidere demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten, står det i uttalelsen fra FN i Zambia.

Dødsstraff rundt om i verden

Flere og flere land har vendt seg bort fra dødsstraff. Siden 1976 har 75 land avskaffet dødsstraff for alle forbrytelser, ifølge organisasjonen Death Penalty Information Center. Andre har avskaffet dødsstraff for «vanlige forbrytelser», men tillater det kun for eksepsjonelle forbrytelser, eller de som er begått under eksepsjonelle omstendigheter.

I alt ilegger 144 land ikke lenger dødsstraff verken gjennom sine lover eller i praksis, ifølge Amnesty International.

Deres siste rapport viser at dødsstraff er:

  • Fullstendig avskaffet i 108 land
  • Avskaffet for «vanlige forbrytelser» i 8 land
  • De facto (eller i praksis) avskaffet i 28 land
  • Fortsatt brukt i 55 land

Nesten alle europeiske land har avskaffet dødsstraff. Og selv om Russland har beholdt dødsstraff, har det vært et moratorium (eller stopp) for henrettelser siden 1996-1997. Belarus er det eneste europeiske landet som beholder dødsstraff fullt ut, og har – til og med – nylig lagt til forbrytelser på listen over de som kan straffes med døden.

Mange land i Sør-Amerika har også avskaffet dødsstraff, selv om noen få, som Brasil og Peru har avskaffet denne typen straff for «vanlige forbrytelser». Mange afrikanske land, inkludert Sierra Leone, Burkina Faso og DR Kongo, har også avskaffet dødsstraff, med Zambia som er det nyeste landet fra kontinentet til å ta dette viktige skrittet.

På den annen side beholder mange asiatiske land, inkludert Japan, Kina og India, samt land i Midtøsten som Saudi-Arabia, Egypt og Qatar, dødsstraff.

Tilsvarende, og i motsetning til naboene Canada og Mexico, har ikke USA avskaffet dødsstraff. Den føderale regjeringen og militæret tillater dødsstraff, selv om Biden-administrasjonen har satt et moratorium for å utføre føderale dødsdommer siden 1. juli 2021.

Amnesty International registrerte 579 henrettelser i 18 land i 2021, en økning på 20 prosent fra de 483 registrert i 2020. Dette tallet representerer det nest laveste antallet henrettelser registrert av organisasjonen siden 2010.

Lær mer

På vår statistikkside kan du lære mer om hvor henrettelser har funnet sted de siste årene.