Dagen understreker viktigheten av bærekraftig gastronomi for å nå FNs bærekraftsmål, gjennom promotering av:

  • Utvikling i jordbrukssektoren
  • Matsikkerhet
  • Ernæring
  • Bærekraftig matproduksjon
  • Bevaring av biologisk mangfold

Fem prinsipper for bærekraftig mat og landbruk

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har utviklet fem prinsipper for bærekraftig mat og jordbruk. Denne visjonen berører de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling; sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

  1. Mer effektiv ressursutnyttelse er avgjørende for å oppnå bærekraftig jordbruk.
  2. Bærekraft krever drastiske tiltak for å bevare, beskytte og forbedre naturressursene.
  3. Jordbruk som ikke klarer å dekke behovene til mennesker som lever på landsbygda er ikke bærekraftig.
  4. Det å forbedre motstandskraften til mennesker, lokalsamfunn og økosystemer er nøkkelen til bærekraftig jordbruk.
  5. Bærekraftig mat og jordbruk krever ansvarlige og effektive styringsmekanismer.

I desember 2016 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/71/246, som sier at Dagen for bærekraftig gastronomi skal markeres 18. juni hvert år. Resolusjonen anerkjenner gastronomi som et kulturelt uttrykk, og som viktig del av det kulturelle mangfoldet i verden.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Verdens turismeorganisasjon (WTO)

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)