Den internasjonale dagen for nedrustning og bevissthet om ikke-spredning, som blir markert 5. mars hvert år, skal fremme bevissthet om og forståelse av nedrustningsspørsmål, spesielt hos unge mennesker.

Dagen spiller en viktig rolle i å øke den globale forståelsen av hvordan nedrustningsarbeid bidrar til å styrke fred og sikkerhet, forebygge og avslutte væpnede konflikter og dempe menneskelig lidelse forårsaket av våpen.

Nedrustning og ikke-spredning er investeringer i fred. Det er investeringer i fremtiden vår. La oss få slutt på disse truslene før de gjør slutt på oss.
— FNs generalsekretær António Guterres

Sentrale mål i FN

Siden grunnleggelsen av FN har målene om multilateral nedrustning og våpenbegrensning vært sentrale i organisasjonens innsats for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. 

Masseødeleggelsesvåpen, spesielt kjernefysiske våpen, er fortsatt en primær bekymring – på grunn av deres destruktive kraft og trusselen de utgjør for menneskeheten. 

Opphopningen av konvensjonelle våpen, og den ulovlige handelen med håndvåpen og lette våpen, setter internasjonal fred og sikkerhet og bærekraftig utvikling i fare, mens bruken av eksplosive våpen i befolkede områder setter sivile i alvorlig fare. Nye og fremvoksende våpenteknologier, som autonome våpen, utgjør en utfordring for global sikkerhet, og har de siste årene fått økt oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet.

Gjennom resolusjon A/RES/77/51 inviterer FNs generalforsamling alle medlemsland, organisasjonene i FN-systemet, sivilsamfunnet, akademia, media og enkeltpersoner til å markere denne dagen.

Visste du at?

  • I 2022 nådde globale militærutgifter 2,24 billioner dollar.
  • 12 500 atomvåpen er fortsatt en eksistensiell trussel mot menneskeheten i dag.
  • For prisen av én kampvogn kan 26 000 mennesker behandles for malaria.

Finn mer informasjon på FNs egne sider