Kunnskap er makt

Presse og media blir ofte omtalt som den fjerde statsmakt. De skal holde staten ansvarlig, og holde folket oppdatert og informert om det som skjer. Fri tilgang på informasjon er en av grunnsteinene i et åpent og rettferdig demokrati.

Fri tilgang på informasjon omfatter hele prosessen med å oppsøke, tilegne seg, forstå og å distribuere videre. Dette er spesielt viktig ved for eksempel valg av statsleder, da et informert folk er bedre skikket til å stemme. Det er også viktig i møte med nasjonale og internasjonale kriser, slik at folk selv kan holde seg oppdatert og være trygg på at informasjonen er nyansert og riktig.

FNs bærekraftsmål nr 16.10 handler om at allmenn tilgang til informasjon må til for å oppnå et bærekraftig samfunn.

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Historie

Tilbake i 2015 ble dagen for tilgang til informasjon for første gang introdusert. Den gang var det et initiativ drevet frem av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO). Siden har flere land og sivilorganisasjoner lagt merke til og markert dagen, og i 2019 ble det vedtatt i FNs generalforsamling at dagen skal være en offisiell FN-dag.

Les mer

FNs bærekraftsmål nummer 16

FNs bærekraftsmål nummer 9

UNESCO