FNs engasjement i fiskeressursene

I global sammenheng har overfiske, overutnyttelse og overkapasitet ført til en stadig hardere konkurranse om fiskeressursene. Dette har igjen ført til at ulovlig, urapportert og uregulert fiske har økt. Begrepet IUU-fisking (illegal, unreported, unregulated fishing) omfatter en rekke aktiviteter som har som felles mål å unngå nasjonale og internasjonale forskrifter på områder som kysthavet, Stillehavet og Svartehavet.

Det viktige temaet ble tatt opp til diskusjon av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i Marrakech i 2015 hvor internasjonale eksperter diskuterte tiltak for å avverge IUU-fiske, og dette førte videre til en opprettelse av dagen.

Svartelister over fartøy som har brutt reglene for fiske

Fiskeridirektoratet i Norge har opprettet svartelister over fiskefartøy for å bidra til å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med å bekjempe ulovlig fiske. Fiskeridirektoratet har to slike svartelister; IUU-listen og «Norwegian Black List».

En resolusjon for å bekjempe ulovlig fiske ble vedtatt av Generalforsamlingen 5. desember 2017.

Les mer

FAO sine sider om dagen og om ulovlig fiske

Nærings- og fiskeridepartementet om ulovlig fiske