Potet er en matplante som jevnlig konsumeres av milliarder av mennesker. Det er en nøkkelavling på tvers av forskjellige produksjoner globalt, alt fra småbønder til store kommersielle mekaniserte gårder. Poteter bidrar til matsikkerhet og ernæring, levebrød og sysselsetting, for mennesker i landlige og urbane områder over hele verden.

I desember 2023 vedtok FNs generalforsamling å utpeke 30. mai til Den internasjonale potetdagen. Dagen skal øke bevisstheten om potetens mangfoldige ernæringsmessige, økonomiske, miljømessige og kulturelle verdier. Den skal også anerkjenne potetens bidrag som en uvurderlig matressurs, og som en inntektsgenerator for småskalabønder på landsbygda, hvorav en betydelig andel er kvinner. 

Visste du at?

  • Omtrent 2/3 av verdens befolkning bruker poteter som basismat.
  • Poteten er motstandsdyktig mot tørke, kaldt og karrig land, og har en bred tilpasningsevne.
  • Innen 2030 vil den totale produksjonen av poteter nå 750 millioner tonn.

Kilde: FAO

Én avling, mye potensial

Poteten er en årtusen gammel matplante med opprinnelse i den søramerikanske Andes-regionen. Planten tok veien til Europa på 1500-tallet, og spredte seg videre over hele verden.

Poteten er mye mer enn en kilde til næring. Den er også en viktig komponent i strategien for å gjøre næringsrik mat og bedre levekår tilgjengelig i områder der naturressurser, spesielt dyrkbar jord og vann, er begrenset.

Potetens allsidighet og evne til å vokse under en rekke ulike forhold, gjør den til et fordelaktig avlingsvalg. Poteter er også klimavennlig å avle, da de produserer lave nivåer av klimagassutslipp sammenlignet med andre avlinger.

I løpet av det siste tiåret har den globale produksjonen av poteter økt med ti prosent, noe som har ført til økt sysselsetting og inntekt. Det trengs imidlertid mer arbeid for å utnytte potetavlingens fulle potensiale, og utrydde sult og underernæring globalt.

Det finnes over 5000 varianter av poteten, hvorav mange har opprinnelse fra Latin-Amerika. De 150 ville slektningene til den dyrkede poteten viser en bred genetisk variasjon, med en rekke ulike egenskaper – inkludert evnen til å tilpasse seg ulike produksjonsmiljøer, motstand mot skadedyr og sykdommer, og ulike knollegenskaper.

Lær mer

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Den offisielle kampanjesiden for dagen (FAO)

A guide to the International Day of Potato 2024 (FAO)

Resolusjonen hvor dagen ble vedtatt (A/RES/78/123)

Bærekraftsmål 2: Utrydde sult