Den internasjonale vennskapsdagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2011, gjennom resolusjon A/65/L.72, med ideen om at vennskap mellom folk, land, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom samfunn.

Resolusjonen legger vekt på at unge mennesker, som fremtidens ledere, må involveres i samfunnsaktiviteter som inkluderer ulike kulturer og fremmer internasjonal forståelse og respekt for mangfold.

Idrett kan bygge bro over fordommer og fiendskap. Filmen nedenfor viser en vennskapskamp i fotball mellom ungdom fra Haiti og Den dominikanske republikk (UNICEF, 28. mars 2011)

Handlinger for å fremme en fredskultur

  • fremme en fredskultur gjennom utdanning
  • fremme bærekraftig økonomisk og sosial utvikling
  • fremme respekt for alle menneskerettigheter
  • sikre likestilling mellom kvinner og menn
  • fremme demokratisk deltakelse
  • fremme forståelse, toleranse og solidaritet
  • støtte deltakende kommunikasjon og fri flyt av informasjon og kunnskap
  • fremme internasjonal fred og sikkerhet

Kilde: FN

FNs markering av dagen

For å markere den internasjonale vennskapsdagen, oppfordrer FN regjeringer, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnsgrupper til å holde arrangementer, aktiviteter og initiativer som bidrar til å fremme dialog, solidaritet, gjensidig forståelse og forsoning.

Den internasjonale vennskapsdagen er et initiativ som følger UNESCOs forslag om å definere fredskultur som «et sett av verdier, holdninger og atferd, som avviser vold og forsøker å forebygge konflikter ved å adressere deres grunnleggende årsaker, med sikte på å løse problemer.»

Lær mer

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon)

UNICEF (FNs barnefond)

Internasjonal dag for toleranse