Toleranse er grunnsteinen i et fredelig samfunn. Alle mennesker er forskjellige, og toleranse handler om å respektere hverandre på tross av de ulikheter man har. Toleranse skaper felles forståelse og respekt. Når man forstår hverandre finner man ut at man kanskje ikke er så ulike som man først trodde.

Fremming av toleranse er spesielt viktig i dagens samfunn. Toleranse skaper aksept på tvers av kulturer og meninger, mens intoleranse skaper fremmedfrykt og grunnlag for splittelse. Rasisme, ekstremisme og konflikter oppstår på grunn av intoleranse og mangelfull forståelse. Da er det viktig at verdens land og befolkning kommer sammen for å øke toleranse og motarbeide intoleranse som skaper splittelser.

Alle medlemsland oppfordres til å fremme toleranse, både til skoleelever og til befolkningen generelt.

Historie

Da FN og UNESCO fylte 50 år i 1995, bestemte de at året skulle være FNs år for toleranse. FNs hovedoppgave er å arbeide for fred i verden, og toleranse er essensielt i det arbeidet.

Verden hadde på dette tidspunktet sett en økning av intoleranse, vold, terrorisme, fremmedfrykt og diskriminering. I den anledning vedtok UNESCOs medlemsland en prinsipperklæring om toleranse som la grunnlaget for en mer tolerant verden.

I erklæringen står det at intoleranse truer fred og hindrer utvikling. Derfor har medlemslandene ansvar for å utvikle og oppmuntre til respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle. Erklæringen understreker at statene bør lage nye lover når det er nødvendig for å sikre likebehandling og muligheter for alle grupper og individer i samfunnet.

Den internasjonale toleransedagen ble feiret for første gang i 1996 for å minne verden på viktigheten av prinsipperklæringen. Siden den gang har dagen blitt markert hvert år for å bidra til å spre toleranse og øke bevisstheten om enhver intoleranse som fortsatt kan være utbredt i verden i dag.

I tillegg opprettet UNESCO en pris for å anerkjenne de med store prestasjoner i å fremme toleranse i verden. Denne prisen, kalt UNESCO-Madanjeet Singh-prisen, deles ut på den internasjonale toleransedagen hvert år.

Toleranse er respekt, aksept og verdsettelse av det rike mangfoldet i alle verdens kulturer, våre uttrykksformer og våre måter å være menneske på.

Prinsipperklæringen om toleranse

Hvordan kan vi bekjempe intoleranse?

Intoleranse oppstår som oftest på bakgrunn av manglende forståelse. Ting man ikke forstår kan virke fremmed og føre til stereotypier og fordommer. Å lære hverandre og lære av hverandre er derfor noe av det viktigste samfunnet kan gjøre for å skape toleranse og oppnå respekt mellom mennesker.

  • Gjennom lovgivning: enhver stat har plikt til å følge menneskerettighetslovene, samt forby hatkriminalitet og diskriminering, og gi enhver samme tilgang til juridisk hjelp.
  • Gjennom utdanning: intoleranse er ofte et resultat av uvitenhet og frykt for det ukjente. Barn må lære om toleranse og menneskerettigheter.
  • Gjennom tilgang til informasjon: en fri presse og mangfold av meninger er viktig for å bekjempe de som sprer intoleranse i det offentlige rom.
  • Gjennom personlig refleksjon: alle har et ansvar for å ikke spre intoleranse.
  • Gjennom å finne lokale løsninger: selv om verden blir mer og mer global, finnes løsningene på lokalt nivå og hos enkeltindividet. Vi er alle en del av løsningen.

Toleranse er med andre ord en politisk, juridisk og moralsk plikt om å beskytte og bevare menneskerettighetene.

Ressurser