FN blir til

I februar 1945 møttes USAs president Franklin D. Roosevelt, Storbritannias statsminister Winston Churchill og Sovjetunionens leder Josef Stalin på Jalta i Sovjetunionen.

Her ble de enige om hvordan de skulle dele Tyskland inn i ulike okkupasjonssoner etter at krigen var over og om opprettelsen av De forente nasjoner. Her ble de også enige om hvordan avstemmingsprosedyren i Sikkerhetsrådet skal foregå.

De besluttet å invitere sine allierte til en konferanse i San Francisco for å diskutere hvordan den nye verdensorganisasjonen skulle se ut.

Den 25. april 1945 samlet representanter for 50 land seg i San Francisco for å sluttføre teksten til FN-pakten, og den 26. juni 1945 var den dagen FN-pakten ble undertegnet av disse representantene. (Polen kunne ikke sende noen representant til San Francisco, men regnes som grunnleggerstat nummer 51).

I løpet av høsten ratifiserte de fem faste landene i Sikkerhetsrådet og mange andre FN-pakten, og den 24.oktober hadde mange nok innlemmet FN-pakten i sitt lovverk, og den trådte i kraft. Dermed var FN formelt opprettet, og det er derfor vi feirer 24. oktober som den offisielle FN-dagen og ikke 26. juni.

Lær mer

FN-dagen 24. oktober

FN-pakten er reglene og prosedyrene for FNs oppgaver