24. oktober og opprettelsen av FN

Hvert år markerer FN og alle medlemslandene at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945.

Det var på slutten av andre verdenskrigen, i februar 1945 at Storbritannias statsminister Winston Churchill, Sovjetunionens leder Josef Stalin og USAs president Franklin D. Roosevelt møttes på Jaltakonferansen i Ukraina. Her ble de enige om å opprette en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner.

Tanken var at ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville man forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg.

FN-pakten ble åpnet for undertegning på et møte i San Fransisco den 26. juni 1945. Den trådte i kraft 24. oktober samme år, etter å ha blitt ratifisert av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Ved utgangen av 1945 hadde 51 land, deriblant Norge, undertegnet FN-pakten. I dag har FN 193 medlemsland.

FN-pakten blir ofte kalt FNs grunnlov. Den inneholder regler for hva de ulike FN-organene kan gjøre, og hvordan de skal gjøre det. I tillegg beskriver pakten hva FN skal jobbe med, og hva de ulike medlemslandene har lov til å gjøre.

Når et land skriver under FN-pakten og blir medlem av FN, lover de å rette seg seg etter FN-pakten.

FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner, og har blitt feiret siden 1948.

Tema for FN-dagen 

Temaet for FN-dagen publiseres på FNs offisielle hjemmesider, vanligvis 1-2 uker før dagen.

Temaet for den internasjonale markeringen av FN-dagen 2023 var «Building Back Together for Peace and Prosperity». Lenke til FNs nettside om FN-dagen: https://www.un.org/en/observances/un-days.

Hva er FN?

FNs historie

FN-sambandet har laget en informativ animasjonfilm om FNs betydning og utvikling gjennom de årene de har eksistert:

Utvalgte tall og fakta om hva FN gjør i dag:

 • FN bevarer fred gjennom 90 000 FN-soldater fordelt på 12 fredsoperasjoner i verden.
 • FN jobber kontinuerlig med diplomati for å forhindre konflikt.
 • FN hjelper årlig mer enn 50 land med å gjennomføre valg.
 • FN bekjemper pandemier, og koordinerer arbeidet med global vaksinering mot Covid-19
 • FN hjelper over 30 millioner kvinner med graviditet og fødsel hvert år.
 • FN vaksinerer 50 prosent av verdens barn. Det redder livet til mer enn tre millioner hvert år.
 • FN beskytter og fremmer menneskerettighetene gjennom å overvåke 80 avtaler og konvensjoner.
 • FN leverer mat og bistand til 97 millioner mennesker i 88 land.
 • FN beskytter og hjelper mer enn 97,3 millioner mennesker på flukt fra krig, hungersnød og forfølgelse.
 • FN jobber sammen med 196 nasjoner for å holde den globale temperaturstigningen under to grader.
 • FN bekjemper den globale vannkrisen som berører 2,2 milliarder mennesker.

Lær mer om FN

Tips til hvordan man kan markere FN-dagen i skolen. Vi har undervisningsressurser og tips til markering av FN-dagen for alle skoleslag.

Temaside: Hva er FN?

Temaside om bærekraftig utvikling

FNs grunndokument FN-pakten

Tidslinje over FNs historie