35 prosent av verdens befolkning levde i ekstrem fattigdom i 1990. I 2019 var andelen redusert til 8,6 prosent. Verdensbankens foreløpige antagelse er at mellom 75 og 95 millioner flere kvinner, menn og barn er blitt presset ut i ekstrem fattigdom som følge av pandemien, krigen i Ukraina og økende inflasjon. Sør-Asia og Afrika sør for Sahara er hardest rammet.

Tusenårsmålene nådde målet om å halvere antallet mennesker som levde i ekstrem fattigdom innen 2015 med god margin. Store utviklingsland, som Kina og India, lykkes med å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom takket være sterk økonomisk vekst.

Selv om man har sett en gledelig utvikling på dette området er det fortsatt en lang vei å gå før man har utryddet fattigdom for godt. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere.

FNs bærekraftsmål og fattigdomsreduksjon

FNs bærekraftsmål skal utrydde all ekstrem fattigdom og halvere relativ fattigdom i verden innen 2030. Ekstrem fattigdom er definert som å leve for under 1.90 dollar om dagen, mens relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land.

Det å utrydde fattigdom er nedfelt i FNs bærekraftsmål nummer 1.

Disse barna i Peru er opptatt av FNs bærekraftsmål. Foto: UN Photo.
Disse barna i Peru er opptatt av FNs bærekraftsmål. Foto: UN Photo

Historikk

17. oktober 1987 samlet presten Joseph Wresinski en gruppe mennesker på Trocadero Human Rights Plaza i Paris. Her uttalte han at «der menn og kvinner må leve under ekstrem fattigdom, brytes menneskerettighetene».

Denne uttalelsen var banebrytende, siden det for første gang ble lagt vekt på at fattigdom ikke bare handler om inntekt, men også retten til å leve et verdig liv. Wresinski mente at det å støtte menneskers kamp for menneskerettigheter er den beste måten å hjelpe dem ut av fattigdom på.

I 1992 erklærte FN at 17. oktober skulle være den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 1: Utrydde fattigdom

Temaside om fattigdom

Statistikk: Ekstrem fattigdom