For å øke bevisstheten om den arabiske leoparden, har FNs generalforsamling utropt 10. februar som Internasjonal dag for den arabiske leoparden, gjennom resolusjon A/RES/77/295

Den arabiske leoparden er klassifisert som kritisk truet, og representerer et stort tilbakeslag for bevaring av biologisk mangfold. Nedgangen i bestanden understreker også hvor presserende det er å ta tak i naturkrisen som truer økosystemer over hele verden.

Ved å markere denne dagen, søker FN å gjenopprette den arabiske leoparden som en flaggskip-art for bevaring og bærekraft i dens hjemlige region. Dagen skal også understreke den kritiske rollen biologisk mangfold har i å opprettholde helsen og motstandskraften til planetens økosystemer.

Krever økt bevaringsinnsats

FN-resolusjonen anerkjenner den vitale betydningen den arabiske leoparden har for det arabiske økosystemet, og oppmuntrer regionale initiativer til å beskytte den og andre truede arter. Resolusjonen krever økt bevaringsinnsats fra arabiske stater, relevante interessenter som frivillige organisasjoner og lokalsamfunn, samt FNs fond, programmer og organisasjoner. 

Å markere dagen vil fremme sårt tiltrengt oppmerksomhet for den arabiske leoparden, og stimulere til offentlig engasjement for å gjenopprette leopardbestander og andre truede arter.

Visste du at?

Fakta om den arabiske leoparden:

  • Vekt: Hanner varierer fra 24-34 kg. Hunner varierer fra 18–23,5 kg.
  • Kroppslengde: Hanner varierer fra 182–203 cm (halen inkludert). Hunner varierer fra 160-192 cm (halen inkludert).
  • Habitat: Høye fjell og dype wadier (elveleier) med tilstrekkelig byttedyr, tilgang til vann, tilstrekkelig dekke og frihet fra forfølgelse. 
  • Område, historisk: Fjellområder over hele den arabiske halvøy, Sinai og Levanten. 
  • Område, nåværende: For tiden kun påvist å eksistere i Dhofar-regionen i Oman, og guvernementene Hajjah og Al Mahrah i Jemen.

Kilde: Foundation for the Protection of the Arabian Leopard in Yemen

Bakgrunn

Den arabiske leoparden (Panthera pardus nimr) er en kritisk truet leopardart som bor på den arabiske halvøy. Den er en av de minste leopardartene, med en gjennomsnittsvekt på 24-34 kg for hanner og 18–23,5 kg for hunner. Pelsen er blek og brunfarget med små og tett plasserte rosetter.

Den arabiske leoparden har en svært begrenset utbredelse, og finnes bare i noen få isolerte habitater i Saudi-Arabia, Oman, Jemen og De forente arabiske emirater. Anslag tyder på at det kan være færre enn 200 arabiske leoparder igjen i naturen.

Trusler mot arten inkluderer urbanisering, jordbruk, overbeiting av husdyr, krypskyting og ulovlig handel med dyreliv. Bevaringsarbeid fokuserer på habitatbeskyttelse, restaurering av naturlige byttedyrbestander og offentlige utdanningsprogrammer for å redusere menneske-leopard-konflikter. 

Den arabiske leoparden er lovlig beskyttet på tvers av sitt utbredelsesområde, men for å sikre artens overlevelse trengs det større håndhevelse av lover og aktiv forvaltning.

Forsidebilde: Land Rover Our Planet – flickr.com

Lær mer

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

Temaside om naturmangfold

Temaside om klimaendringer

Verdens naturfond (WWF) sitt dyreleksikon om leoparder