Millioner av enker verden over er offer for diskriminering, ekstrem fattigdom, vold og dårlig helsetilbud. Enker har ofte ikke rett til arv, og får ofte ikke lov å leie land, arbeide eller ta utdannelse.

Den internasjonale dagen for enker er et forsøk på å synliggjøre at livene til enker og deres barn i mange deler av verden er vanskelig på grunn av ulike økonomiske, sosiale eller kulturelle årsaker.

Enker er ofte fraværende i statistikken og blir lett oversett av forskere, myndigheter og sivilsamfunnet, til tross for at enker og deres barn er spesielt utsatt for overgrep og menneskerettighetsbrudd.

Trenger akutt oppmerksomhet

For mange kvinner fører tapet av en partner til en langsiktig kamp for deres grunnleggende rettigheter og verdighet. Til tross for at det er mer enn 250 millioner enker rundt om i verden, har enker historisk sett vært utstøtt og usynliggjorte.

I dag, hvor væpnede konflikter, fordrivelse, migrasjon og ettervirkninger av covid-19-pandemien etterlater tusenvis av kvinner som enker, må enkenes unike erfaringer og behov komme frem i lyset og stemmene deres bli hørt.

Erfaring fra fortiden viser at enker ofte blir nektet arverett, blir fratatt eiendom etter partnerens død og kan møte stigma og diskriminering. På verdensbasis er det mye mindre sannsynlig for kvinner å ha tilgang til alderspensjon enn menn, så en ektefelles død kan føre til fattigdom for eldre kvinner. I forbindelse med nedstenginger og økonomiske nedleggelser, kan det hende at enker ikke har tilgang til bankkontoer og pensjoner, og dermed ikke kan betale for helsetjenester hvis de blir syke eller forsørge seg selv og barna. For alenemødre og enslige eldre kvinner som allerede er utsatt for fattigdom, er dette er område som trenger akutt oppmerksomhet.

Visste du at:

  • Det er anslagsvis 258 millioner enker rundt om i verden, og av dem lever nesten én av ti i ekstrem fattigdom.
  • I noen deler av den østlige demokratiske republikken Kongo rapporteres det at rundt 50 prosent av kvinnene er enker.
  • Enker blir tvunget til å delta i skadelige, nedverdigende og til og med livstruende tradisjonelle praksiser som en del av begravelses- og sorgritualer.

Kilde: The Loomba Foundation

FNs markering av dagen

FNs generalforsamling vedtok i 2011 at den internasjonale dagen for enker skulle markeres 23. juni hvert år. Dette ble bestemt gjennom resolusjon A/RES/65/189.

Nå, mer enn noen gang, er denne dagen en mulighet for handling for å oppnå fulle rettigheter for enker. Dette inkluderer å gi dem informasjon om tilgang til en rettferdig andel av arv, land og produktive ressurser, pensjoner og sosial beskyttelse, anstendig arbeid og lik lønn, samt utdannings- og opplæringsmuligheter. Å gi enker muligheten til å forsørge seg selv og deres familier, betyr også å ta tak i sosiale stigmaer som skaper ekskludering og diskriminerende eller skadelig praksis.

FN oppfordrer regjeringer til å iverksette tiltak for å sikre rettighetene til enker, slik de er nedfelt i internasjonal lov, inkludert FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon.

Lær mer