Kooperativer er samvirker, foreninger og bedrifter, der de som driver eller drar nytte av produksjonen, også skal lede den, slik at overskuddet ikke tilfaller utenforstående kapitaleiere. Samvirkebevegelsen er blitt anerkjent som en tydelig og viktig aktør i både nasjonale og internasjonale anliggender.

FNs internasjonale dag for kooperativer markeres første lørdagen i juli hvert år. Dagen skal anerkjenne rollen kooperativer spiller for økonomisk utvikling, internasjonalitet, likestilling og fred. Den skal også markere opprettelsen av Den internasjonale alliansen av kooperativer fra 1923.

Visste du at:

  • Over 12 prosent av alle mennesker er del av et av de 3 millioner kooperativene som finnes i verden.
  • Nesten 10 prosent av verdens arbeidende befolkning (rundt 280 millioner mennesker) er sysselsatt i, eller får sin inntekt fra, kooperativer eller samvirker.

Kilde: World Cooperative Monitor 2020

Om kooperativer

Kooperativer, som opererer over hele verden, i mange forskjellige økonomiske sektorer, har de senere årene vist seg svært motstandsdyktige mot kriser. De fremmer økonomisk deltakelse, kjemper mot miljøskading og klimaendringer, genererer arbeidsplasser, bidrar til matsikkerhet, bygger etiske verdikjeder og opprettholder finansiell kapital i lokalsamfunnene. Ved å forbedre folks materielle forhold og sikkerhet, bidrar de også positivt til fred.

Kooperativenes åpne medlemsmodell gir tilgang til verdiskaping og fattigdomsbekjempelse. Dette er et resultat av samarbeidsprinsippet om medlemmenes økonomiske deltakelse: Medlemmer bidrar rettferdig til, og kontrollerer demokratisk, kapitalen i deres kooperativ. Overskuddet deles på en rettferdig måte.

Siden kooperativer er lokalsamfunnsbaserte, er de forpliktet til å bidra til bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene deres – miljømessig, sosialt og økonomisk. Denne forpliktelsen kan sees i deres bidrag til samfunnsaktiviteter og lokal økonomi, samt i beslutningstaking som vurderer innvirkningen på lokalsamfunnet deres.

Til tross for fokuset på lokalsamfunn, ønsker kooperativer også å bringe fordelene ved den økonomiske og sosiale modellen deres til alle mennesker i verden. Globaliseringen bør styres av ett sett med verdier, som for den kooperative bevegelsen, ellers skapes det mer ulikhet.

Samvirkebevegelsen er svært demokratisk, lokalt autonom, men internasjonalt integrert. Det er en form for organisering av foreninger og virksomheter der innbyggerne bruker selvhjelp og eget ansvar for å oppfylle økonomiske, sosiale og miljømessige mål. Dette kan være å overvinne fattigdom, sikre produktiv sysselsetting og oppmuntre til sosial integrering.

Kooperativer og FNs bærekraftsmål

I vedtaket om FNs bærekraftsmål er kooperativene beskrevet som viktige aktører innenfor privat sektor. Markeringen er spesielt relevant for FNs bærekraftsmål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

FNs generalforsamling vedtok dagen den 16. desember 1992 (gjennom resolusjon A/RES/47/90), mens selve markeringen av dagen skjer den første lørdagen i juli hvert år. Hvert annet år gir FNs generalsekretær ut en rapport om sosial utvikling og samvirker.

Lær mer