Den internasjonale dagen for kvinner i diplomati åpner døren for å diskutere utfordringene kvinner i diplomati står overfor, og for å inspirere neste generasjon.

Kvinner hadde en essensiell rolle i utformingen av verdenserklæringen om menneskerettigheter, men de er fortsatt underrepresentert i diplomatiske stillinger og preges av kjønnsdiskrimineringens dype arv som hindrer deres fremgang.

Kvinners deltakelse i beslutningstaking er helt avgjørende. Likevel, alt for ofte, når kvinner klatrer opp i de diplomatiske rekkene, er de i undertall sine mannlige kolleger, inkludert i FNs hovedkvarter, hvor de representerer bare en femtedel av de faste representantene.

Kvinner i diplomati og bærekraftsmålene

Bærekraftsmål 5 sikter på å oppnå full likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Bærekraftsmål 5 krever kvinners likeverdige deltakelse i beslutningstaking, men mellom 1992 og 2019 representerte kvinner kun 13 prosent av forhandlerne, 6 prosent av meglerne og 6 prosent av underskriverne i fredsprosesser over hele verden.

I 2020 representerte de 23 prosent av konfliktpartidelegasjonene i FN-støttede fredsprosesser, en andel som ville vært lavere uten vedvarende tiltak fra organisasjonen.

Ved FNs hovedkvarter er bare 21,7 prosent av de faste representantene kvinner.

Historie

FNs generalforsamling vedtok resolusjon A/76/L.66 som etablerte den internasjonale dagen for kvinner i diplomati 20. juni 2022.

Dagen markeres for å understreke at kvinners deltakelse på alle beslutningsnivåer er avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling, fred og demokrati.

Resolusjonen gir et springbrett for FN, regjeringer, utenriksdepartementer, sivilsamfunn, privat sektor, skoler, universiteter og andre interessenter for å øke bevisstheten. Det gir også årlig mulighet til å reflektere over tiltak som kan iverksettes for å oppnå kvinners fulle, likeverdige, effektive og meningsfulle deltakelse i diplomati.