I mai 2019 vedtok FNs generalforsamling at 22. august skal være en internasjonal dag som markerer ofrene som rammes av vold som baserer seg på religion eller livssyn. Hensikten er å bekjempe vold og terrorisme som motiveres av religion eller livssyn, og å vise avsky mot vold som rettes mot personer eller grupper på bakgrunn av deres religiøse identitet.

Dagen ble vedtatt som en reaksjon på at voldshandlinger som handler om religion eller livssyn er økende på verdensbasis. Dagen er lagt rett etter den internasjonal dagen til minne om ofrene for terrorisme 21. august. FNs medlemsland ønsker dermed å styrke kampen mot voldelig ekstremisme, og samtidig styrke menneskerettigheter som religionsfrihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Å bekjempe vold er også en del av FNs bærekraftsmål, uttrykt som et delmål under mål 16 om fred og rettferdighet. Mål 16.1 er å «betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden», og delmål 16a handler om å styrke nasjonale institusjoner for å forebygge vold og bekjempe terrorisme.

Lær mer