Den internasjonale dagen for pressefrihet markeres for å understreke viktigheten av en fri presse, vurdere pressefriheten verden over, forsvare pressen fra angrep på deres uavhengighet, samt hedre journalister som har mistet livet i jakten på viktige historier.

Det er også en dag for refleksjon rundt spørsmål om pressefrihet og yrkesetikk.

— All vår frihet er avhengig av pressefrihet. Det er grunnlaget for demokrati og rettferdighet, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Pressefrihetsindeksen

Pressefrihet er pressens rett til å spre informasjon og kritisere forhold, uten sensur. Det er en hjørnestein i ethvert demokrati. En fri presse øker ytringsfriheten, og bidrar til fred, bærekraft, utryddelse av fattigdom og bevaring av menneskerettigheter.

Pressefrihetsindeksen er et mål på pressefriheten i verdens land. Den rangerer land ut fra hvor god pressefrihet det er i landet. Rangeringen er basert på en poengsum fra 0 til 100, med 100 som best mulig poengsum (høyest nivå av pressefrihet).

Pressefrihetsindeksen evalueres gjennom følgende kriterier:

  • politisk kontekst
  • juridisk rammeverk
  • økonomisk kontekst
  • sosiokulturell kontekst
  • sikkerhet

Undersøkelsen utarbeides av den internasjonale organisasjonen Reportere uten grenser.

Pressefrihet i FN-systemet

Pressefrihetsdagen ble erklært i 1993, etter ønske fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

UNESCOs generalkonferanse påpekte at en fri, mangfoldig og uavhengig presse er en essensiell del av ethvert demokrati gjennom resolusjonen «Promotion of press freedom in the world» fra 1991.

UNESCO har ansvar for å fremme fri flyt av ideer i ord og bilder, og jobber derfor for å fremme frie, uavhengige og pluralistiske medier på trykk, i kringkasting og på nett.

Datoen, 3. mai, er valgt for å minnes Windhoek-erklæringen, vedtatt av UNESCOs generalkonferanse, for å fremme «en uavhengig og mangfoldig afrikansk presse», fra 3. mai 1991 i Windhoek i Namibia.

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1738, som fordømmer angrep på journalister som arbeider i konfliktområder. Mange steder utsettes journalister for overgrep og vold i forsøk på å hindre dem fra å rapportere fritt om situasjonen i området.

Hør FNs generalsekretær tale i forbindelse med pressefrihetsdagen 2023:

Flere ressurser

Den internasjonale dagen for pressefrihet på FNs sider (Engelsk)

Statistikk over pressefrihet i verden

Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister

UNESCO-rapport om presse- og ytringsfrihet