Det finnes 1,5 millioner sjøfolk som arbeider ute på havet i lange perioder av gangen og lever under krevende forhold. Ofte medfører dette arbeidet store personlige offer både for dem selv og deres familier.

Rundt 90 prosent av alle varer blir fraktet med skip. Dette er den mest miljøvennlige måte å transportere store mengder varer på.

I noen områder er det også betydelig risiko forbundet med å være sjøfarer. Faren for piratvirksomhet er stor i mange områder, som for eksempel i Adenbukta utenfor Somalia, som er en viktig handelsrute mellom Europa og Asia.

Sjøfolks arbeidsrettigheter

I 2006 samlet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) mer enn 60 konvensjoner på det maritime området inn i en ny konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår. Denne omhandler alle vesentlige sider ved arbeidslivet og levevilkårene på skip, og innebærer en styrking av rettigheter for verdens sjøfolk.

Konvensjonen er det mest omfattende og helhetlige internasjonale regelverket som noen gang er laget for sjøfolk, redere og maritime nasjoner.

Ressurser