Den internasjonale yogadagen skal bidra til å spre kunnskap om de mange fordelene ved å praktisere yoga.

I resolusjonen hvor dagen ble vedtatt, sier FN at yoga «bidrar med en holistisk tilnærming til helse og godt levesett» og at «informasjon om fordelene ved å praktisere yoga vil være helsefremmende for verdens befolkning.»

Hva er yoga og hvorfor feirer vi det?

Yoga er en eldgammel fysisk, mental og åndelig praksis som har sin opprinnelse i India. Ordet «yoga» kommer fra sanskrit og betyr «å bli med» eller «å forene», og symboliserer foreningen av kropp og bevissthet.

I dag praktiseres yoga i ulike former rundt om i verden, og det fortsetter å vokse i popularitet.

Den 11. desember 2014 utropte FN 21. juni som den internasjonale yogadagen, ved resolusjon 69/131. Dagen anerkjenner yogaens universelle appell, og har som mål å øke bevisstheten over hele verden om de mange fordelene ved å praktisere yoga.

Utkastet til resolusjonen ble foreslått av India, og godkjent av rekordhøye 175 medlemsland. Forslaget ble først introdusert av Narendra Modi, statsminister i India, i sin tale under åpningen av den 69. sesjonen av generalforsamlingen, der han sa: «Yoga er en uvurderlig gave fra vår eldgamle tradisjon. Yoga gjør sinn og kropp, tanke og handling, til en enhet ... en helhetlig tilnærming [som] er verdifull for vår helse og vårt velvære. Yoga handler ikke bare om trening; det er en måte å oppdage følelsen av helhet med deg selv, verden og naturen.»

Resolusjonen bemerker «viktigheten av at enkeltpersoner og befolkninger tar sunnere valg og følger livsstilsmønstre som fremmer god helse». I denne forbindelse har Verdens helseorganisasjon (WHO) også oppfordret sine medlemsland til å hjelpe sine borgere med å redusere fysisk inaktivitet, som er blant de ti ledende dødsårsakene på verdensbasis, og en nøkkelrisikofaktor for ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Verdens helseorganisasjon (WHO)

International Day of Yoga (FNs offisielle side om dagen)

Yoga som immateriell kulturarv (UNESCO)

WHO lanserer mobilapp for yoga