Rusavhengighet er et helseproblem.

Narkotikamisbruk er ødeleggende for enkeltpersoner, familier og samfunnet i sin helhet. Personer med rusmiddellidelser har ofte også andre psykiske og kroppslige sykdommer. Derfor kreves det forskningsbasert politikk og helsetilbud slik at de mest sårbare kan få den hjelpen de behøver.

I tillegg er den internasjonale narkotikahandelen med på å øke kriminaliteten i verden og finansiere både konflikt og terrorvirksomhet.

Narkotikasmugling er en viktig inntektskilde for organiserte kriminelle grupper, hvorav mange er involvert i andre former for alvorlig kriminalitet som ulovlig våpensalg, moderne slaveri, menneskehandel og immigrasjonskriminalitet. Derfor er det viktig å forhindre ulovlig narkotikasalg.

Verdens narkotikarapport

Hvert år utgir FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) rapporten World Drug Report, full av nøkkelstatistikk på narkotikasituasjonen i verden. Målet er å tilby fakta og praktiske løsninger for å løse det nåværende narkotikaproblemet og oppnå god helse for alle.

  • Rundt 284 millioner mennesker i alderen 15-64 brukte narkotika på verdensbasis i 2020, en økning på 26 prosent fra det foregående tiåret.
  • Unge mennesker bruker mer narkotika, og bruksnivået er i dag i mange land høyere enn i forrige generasjon.
  • I Afrika og Latin-Amerika er utgjør personer under 35 år majoriteten av de som blir behandlet for narkotikamisbruk.
  • Globalt anslår rapporten at 11,2 millioner mennesker injiserte narkotika. Rundt halvparten av dette antallet levde med hepatitt C, 1,4 millioner levde med HIV og 1,2 millioner levde med begge.
  • Kokainproduksjonen var rekordhøy i 2020, og vokste 11 prosent fra 2019.
  • Kokainbeslagene økte også, til tross for koronapandemien, til rekordhøye 1424 tonn i 2020. Nesten 90 prosent av kokainbeslaglagt globalt i 2021 ble fraktet via containere og/eller sjøveien.
  • Handel med metamfetamin fortsetter å vokse geografisk, med 117 land som rapporterte beslag av metamfetamin i 2016–2020 mot 84 i 2006–2010.
  • Opiumproduksjonen over hele verden økte med syv prosent mellom 2020 og 2021.

UNODC jobber også for å beskytte retten til helse for de mest sårbare – inkludert barn og unge, rusbrukere, personer med rusforstyrrelser og personer som trenger tilgang til narkotika for medisinsk formål.

For å få løst verdens narkotikaproblem kreves det utdanning og forebygging, behandling av narkotikaavhengighet, omsorg og rehabilitering for narkotikabrukere og sosial støtte.

Dette vil fostre samfunn fritt for narkotikarelatert kriminalitet og vold, og individer frie fra narkotikaavhengighet – som kan bidra til vår felles fremtid og en tryggere verden for alle.

Historie

FNs generalforsamling vedtok i 1987 at 26. juni skal markeres som den internasjonale dagen mot narkotikamisbruk og ulovlig handel.

Datoen 26. juni minnes Lin Zexus avvikling av opiumshandelen i Humen, Guangdong. Denne hendelsen fant sted 25. juni 1839, bare noen få dager før den første opiumskrigen i Kina.

Dagen ble etablert som en påminnelse om at verden må styrke samarbeidet og innsatsen for å nå målet om en verden uten narkotikamisbruk.

Lær mer

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC)