Hvert år, 26. april, feirer vi verdensdagen for intellektuelt eierskap for å lære om hvilken rolle immaterielle rettigheter (IPR) har for å oppmuntre til innovasjon og kreativitet.

Immaterielle rettigheter inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke omg design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter og mer.

Hvorfor immaterielle rettigheter?

Immaterielle rettigheter, eller på engelsk Intellectual Property Rights (IPR), er rettigheter du har dersom har funnet opp noe nytt.

Dette kan være både fysiske ting, som en stol som er ditt design, en teknisk løsning du har utviklet, eller en sang eller bok du har forfattet.

Disse rettighetene beskytter deg som skaperen, og gjør at ingen andre kan tjene penger eller spre dette produktet uten din godkjenning. Det er også disse rettighetene som gir deg mulighet til å tjene penger på din skapende virksomhet.

FN og intellektuelt eierskap

I FNs Menneskerettighetserklæring står det i artikkel 27, andre ledd: «Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.»

Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (WIPO) er en organisasjon innenfor FN-systemet som har ansvaret for intellektuelt eierskap. Deres oppdrag er å lede utviklingen av et balansert og effektivt internasjonalt IPR-system som muliggjør innovasjon og kreativitet til fordel for alle.

Hva er WIPO?

Historie

WIPO ble lansert 26. april 1970, og i 2000 bestemte medlemslandene at organisasjonens arbeid skal markeres hvert år på denne datoen.

Dagen markeres for å øke forståelsen for hva intellektuelt eierskap og opphavsrett til åndsverk egentlig innebærer, og hvilke gevinster det har for samfunnet.

Lær mer: