Hva er diabetes?

Insulin er et hormon vi har i kroppen som gjør kroppen i stand til å omdanne sukkeret vi spiser til energi. Om man har diabetes så lager ikke kroppen din nok insulin, eller så virker ikke insulinet som det skal. Sykdommen kan føre til blindhet, nyresvikt, hjerteinfarkt, slag og amputasjoner.

Vi skiller mellom to typer diabetes. Den mest vanlige formen er diabetes type 2. Diabetes type 2 er en arvelig, kronisk sykdom som vanligvis utløses av overvekt og mangel på aktivitet. Når man har diabetes type 2 virker ikke insulinet som det skal, og man får for høyt blodsukker fordi for mye av sukkeret blir værende i blodet.

De siste tretti årene har forekomsten av diabetes type 2 økt mye over hele verden. Diabetes type 2 kan i stor grad forebygges ved å spise sunt og holde seg aktiv.

Diabetes type 1, er en kronisk autoimmun sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin på egen hånd. Denne diabetestypen kan ikke forebygges eller unngås.

Fakta om diabetes

  • 463 millioner mennesker lever i dag (2020) med diabetes,og tallet øker. I 1980 var tallet 108 millioner. (kilde: IDF Diabetes Atlas )
  • I Norge er det rundt 230.000 diabetikere.
  • WHO anslår at 1.6 millioner mennesker dør av sykdommen årlig.
  • På verdensbasis er én av tre voksne overvektige. Én av ti er sykelig overvektige.

Hva gjør FN?

Verdens helseorganisasjon (WHO), som er FNs organ for helse, arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå.

WHOs hovedoppgave er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 3, som handler om god helse. Målet vil blant annet redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel, gjennom forebygging og behandling.

Organisasjonen er svært bekymret for økningen av diabetestilfeller på verdensbasis, og frykter at mange flere vil komme til å utvikle sykdommen i årene som kommer. Derfor jobber de med å informere verdens befolkning om hvordan man kan forbygge diabetes type 2 og sikre at de rammet av sykdommen har tilgang på helsehjelpen de behøver.

Verdens diabetesdag ble stiftet av International Diabetes Federation (IDF) og WHO i 1991 for å øke fokuset på sykdommen. 14. november er fødselsdagen til den canadiske legen Frederick Banting, som sammen Charles Best var sentral i oppdagelsen av insulinet i 1922. Den ble offisiell FN-dag i 2006.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Verdens helseorganisasjon om diabetes

International Diabetes Federation

Verdens helseorganisasjon