Filosofi er studiet av de grunnleggende spørsmålene i livet, av hva som er mulig å vite og av hva som er rett og galt.

Demokrati, menneskerettigheter, rettferdighet og likhet er alle prinsipper og verdier som filosofien reflekterer rundt. Det er også prinsipper og verdier som vi er avhengige av for å skape fred. Filosofien kan på den måten hjelpe oss å finne ut hvordan mennesker kan leve fredelig med hverandre.

Hvorfor har FN en egen filosofidag?

Det er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) som står for markering av filosofidagen. De har fem grunner til dette:

  1. for å fornye nasjonal, regional og internasjonale forpliktelser til filosofi.
  2. for å fremme filosofisk analyse, forskning og studier på større samtidsspørsmål, slik at vi kan svare mer effektivt på utfordringer menneskeheten møter.
  3. for å sette søkelys på hvor viktig filosofi og kritisk tenkning kan være for mange samfunn, for eksempel når det gjelder globalisering eller modernisering.
  4. for å støtte undervisning om filosofi.
  5. for å understreke hvor viktig det er å lære filosofisk tenkning for fremtidig generasjoner.

Hva er filosofi?

Verden er i konstant forandring og dermed forandres også det som er viktig for oss over tid, både for den enkelte og for samfunnet. Søken etter å vite hva som er viktig hjelper oss å forstå oss selv som menneske og verden rundt oss.

Filosofene liker å stille vanskelige spørsmål. Spørsmål som vi ikke alltid kan svare på umiddelbart. Hva er et menneske? Hva er viktig for et menneske? Hvorfor er menneskerettighetene viktig? Hvordan kan disse begrunnes? Er de universelle?

Ulike mennesker, kulturer og stater vil finne ulike svar på disse spørsmålene. Filosofien prøver å forstå hvorfor svarene kan være ulike samtidig som den prøver å finne et grunnlag som alle kan være enig om.

Filosofien gir oss rett og slett et grunnlag for handling. Spørsmålet om hvordan vi skal handle er et av de vanskeligste spørsmålene når vi står i en uviss situasjon.

FN arbeider med mange uvisse situasjoner, utfordringer og konflikter. Hvor langt bør man strekke seg for å hjelpe andre mennesker som f. eks. flyktninger? Kan vi forsvare bruk av makt for å fremme fred? Hva er et menneske og hva trenger mennesket for å leve et verdig liv? Hvordan kan vi løse utfordringene knyttet til klimaendringene og går det på bekostning av velferden? Hva slags samfunn vil vi leve i og hvordan bør vi organisere oss?

Alle disse spørsmålene er dypt filosofiske fordi dem angår vår menneskelige eksistens. Filosofien kan være til hjelp når vi forsøker oss på å svare på dem. Den største utfordringen er riktig nok politikken, for det er gjennom politikken vi skal bli enig om hva som er riktig å gjøre i fellesskap.

Lær mer

Unescos sider om filosofidagen

UNESCO

FN-sambandet koordinerer et nettverk av skoler som jobber spesielt med UNESCO-relatert undervisning