UNESCO

UNESCOs skolenettverk

UNESCOs skolenettverk (internasjonalt kalt Associated Schools Network, eller ASPnet) består i dag av mer enn 12 000 skoler i 182 land. Skolenettverket ble grunnlagt i 1953 for at engasjerte skoler og utdanningsinstitusjoner skulle finne sammen. Sentralt i UNESCO ligger tanken om at fred ikke bare skapes av politiske avtaler, men at dette oppstår gjennom samarbeid og solidaritet. Derfor står arbeid med barn og ungdom helt sentralt. I UNESCOs skolenettverk jobber skolene for fred og ikkevold, likestilling, interkulturell forståelse, mangfold og internasjonal solidaritet Gjennom globalt samarbeid for bærekraftig utvikling og god utdanning, styrker man skolenes arbeid i å skape elever med handlingskompetanse til å lage en bedre og mer fredelig verden.

UNESCOs skolenettverk har tre prioriteringer som i stor grad sammenfaller med verdiene i Fagfornyelsen:

  • utdanning for bærekraftig utvikling
  • globalt medborgerskap
  • interkulturell læring og kulturarv

Se også: Årlig lærerkonferanse for UNESCO-skoler →

Hvorfor bli UNESCO-skole?

Å være UNESCO-skole i Norge innebærer dette:

  • Mulighet for kontakt med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt
  • Et årlig nasjonalt seminar for lærere og skoleledere på et verdensarvsted i Norge
  • Et årlig regionalt seminar for lærere og skoleledere
  • Faglig påfyll, idéer og ressurser
  • Tilbud om å delta i aktiviteter i regi av UNESCO
  • Kompetanseheving i form av kurs for lærere i undervisning for bærekraftig utvikling
  • Tilbud om besøk fra FN-sambandet

Å være medlemsskole er et gratis tilbud. Ved å bli medlem forplikter skolen seg til å jobbe etter UNESCOs verdier, og man oppfordres til å feire sentrale FN-dager. En gang i året leverer skolen inn en kort rapport til nasjonal koordinator der man dokumenterer skolens arbeid innenfor relevante temaer siste skoleår.

Hvordan bli UNESCO-skole?

For å søke om å bli UNESCO-skole kan skolen ta kontakt med nettverkets nasjonale koordinator, Stian Olsen (se kontaktinformasjon nederst på siden). Den nasjonale koordinatoren mottar søknaden, og gir en midlertidig godkjennelse. Skolen ansees da av FN-sambandet som en UNESCO-skole. Koordinatoren videresender deretter søknaden til UNESCOs hovedkontor i Paris, hvor den blir endelig godkjent. Skolen får da en offisiell UNESCO-status.

Nasjonale koordinatorer i 182 land er ansvarlige for sine respektive nettverk. De holder kontakt med hverandre, og kan bidra til å finne vennskapsskoler i andre land, om ønskelig. Koordinatorene vil også videreformidle interessante globale prosjekter og kampanjer som medlemsskolene kan velge å delta på.

Nettverket samarbeider også med UNESCOs regionale kontorer, UNESCO Chairs (samarbeid mellom høyere utdanninger), Geoparker, Biosfæreområder, Kulturarv for å styrke nasjonalkoordinators og medlemsskolenes arbeid.

Medlemsskoler i Norge

Her er oversikt over skoler i Norge som har fått godkjent sin UNESCO-søknad av UNESCO i Paris. I tillegg kommer alle skolene som har fått midlertidig godkjennelse av nasjonal koordinator.

Ringgata 233, 2315 Hamar

Tlf: 62 56 34 20

Kontaktperson: Tom Zachariassen

tom.zachariassen@hamar.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Pilestredet 56, 0167 Oslo

Tlf: 92 23 66 00

Kontaktperson: Jan-Erik Larsen

jan.erik.larsen@heltberg.oslo.no

Besøk skolens hjemmeside her

Roligheten 3, 3029 Drammen

Tlf: 32 04 93 60

Kontaktperson: Marcus Sander Kathrud

Marcus.Sander.Kathrud@drmk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Gamle Borgenvei 3, 1383 Asker, Norway

Tlf: (+47) 46 63 42 72

Kontaktperson: Robert Browne

principal@askeris.no

Besøk skolens hjemmeside her

Lars Hilles gate 15, 5008 Bergen

Tlf: 05 246

Kontaktperson: Synne Selvik

Synne.selvik@bpg.no

Besøk skolens hjemmeside her

Iver Holtersgate 48, 3041 Drammen

Tlf: 32 04 95 30

Kontaktperson: Gro Tveten

Gro.tveten@drmk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Frøyasvei 33, 3216 Sandefjord

Tlf: 33 41 90 30

Kontaktperson: Augusta Groote

augusta.oeke.groote@sandefjord.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Ringeriksveien 77, 3402 Lier

Tlf: 32 22 65 00

Kontaktperson: Turi Enge

Besøk skolens hjemmeside her

Børstadallèen 22, 2318 Hamar

Tlf: 62 56 30 10

Kontaktperson: Ann Kristin Paulsberg

Ann.Kristin.Paulsberg@edu.hamar.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 8374 Jakobsli, 7458 Trondheim

Tlf: 73 19 21 11

Kontaktperson: Anne Sophie Hundstad

anne.sophie.hunstad@stfk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Sjukehusveien 10, 4373 Egersund

Tlf: 51 92 38 00

Kontaktperson: Tor Magne Rotevatne

tor.magne.rotevatn@skole.rogfk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Riu Guadiana 14, Urb. El Oasis

03580 Alfaz del Pi

SPANIA

Kontaktperson: Anne Birgitte Johnson

annebjohnson@costablancaskole.com

Besøk skolens hjemmeside her

Danvikgata 25, 3045 Drammen

Tlf: 32 26 28 00

Kontaktperson: Victoria Torvik

victoriat@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

Langereiten 23, 6215 Eidsdal

Tlf: 70 25 96 00

Kontaktperson: Tor Petersen

tor.petersen@fjord.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Vestre Elvebakke 3, 0182 Oslo

Tlf: 23 46 73 00

Kontaktperson: Heidi Ree

heidi.ree@osloskolen.no

Besøk skolens hjemmeside her

Lauritz Hervigsvei 20, 3035 Drammen

Tlf: 32 04 96 40

Kontaktperson: Heidi Beate Groseth Andeby Solvang

heidi.solvang@drmk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Egedes gt. 3, 0192 Oslo

Tlf: 23 47 24 50

Kontaktperson: Line Risholm Velle

livea002@osloskolen.no

Besøk skolens hjemmeside her

Idrettsvegen 8, 2750 Gran

Tlf: 90 78 41 90

Kontaktperson: Hege Blaker

hege.blaker@gran.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Skolelia 3, 2750 Gran

Tlf: 61 31 77 00

Kontaktperson: Bjørn Erik Dokken

bjodok@innlandetfylke.no

Besøk skolens hjemmeside her

9615 Hammerfest

Tlf: 78 96 52 00 / 79 69 52 01

Kontaktperson: Tom Vidar Moen Olsen

Tom.Vidar.Moen.Olsen@ffk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Rimestadvegen 287, 4346 Bryne

Tlf: 99 04 68 66

Kontaktperson: Kathrine Eide Haugland

kathrine@hauglandgardsbarnehage.no

Besøk skolens hjemmeside her

Ringvegen 60, 2066 Jessheim

Tlf: 63 92 78 00

Kontaktperson: Morten Grønbeck

mortengo@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø

Telefon: 57 30 81 00

Kontaktperson: Ane Faugstad Aarø

ane.faugstad.aaro@vlfk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 424, 3604 Kongsberg

Tlf: 32 86 76 00

Kontaktperson: Karoline Cecilie Simonsen

Karoline.Cecilie.Simonsen@bfk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Landøyveien 16, 1394 Nesbru

Tlf: 66 71 24 00

Kontaktperson: Birthe Elisabeth Skaara

birthe.e.skaara@asker.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 333, 2001 Lillestrøm

Tlf: 63 89 06 00

Kontaktperson: Anna Kristina Lejdelin

Anna.Kristina.Lejdelin@lillestrom.vgs.no

Besøk skolens hjemmeside her

Lindebergveien 33, 1069 Oslo

Tlf: 23 46 52 00

Kontaktperson: Bjarte Buen

bjarte.buen@ude.oslokommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Sykehusveien 11, 1474 Lørenskog

Tlf: 67 98 07 00

Kontaktperson: Lise Bjerke

lisebj@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 113, 1319 Bekkestua

Tlf: 67 10 87 70

Kontaktperson: Bjørn Ole Lossius

bjornl@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 134, 2031 Nannestad

Tlf: 63 99 66 00

Kontaktperson: Margrethe Hammer Mobæk

Margrethe.Hammer.Mobak@nannestad.vgs.no

Besøk skolens hjemmeside her

Fensfjordvegen 494, 5986 Hosteland

Tlf: 56 16 64 00

Kontaktperson: Geir Follesø

geir.folleso@masfjorden.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Skådalsveien 33, 0781 Oslo

Tlf: (+47) 40 07 35 50

Kontaktperson: Emma Jarvis

ej@nlis.no

Besøk skolens hjemmeside her

Fridtjof Nansensgate 43, 3679 Notodden

Tlf: 35 01 52 00

Kontaktperson: Ole Kristian Murtnes

ole-kristian.murtnes@notodden.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Heddalsveien 4, 3674 Notodden

Tlf: 35 91 85 00

Kontaktperson: Tomm Svarstad

Tomm.Svarstad@t-fk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Haukeveien 11, 3212 Sandefjord

Tlf: 33 41 76 00

Besøk skolens hjemmeside her

Stangsgate 9, 3510 Hønefoss

Tlf: 32 11 34 00

Kontaktperson: Mari Solheim

mariso@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 147, 2381 Brummundal

Tlf: 62 35 58 00

Kontaktperson: Kari Finsveen Botten

kari.finsveen@hedmark.org

Besøk skolens hjemmeside her

8484 Risøyhamn

Tlf: 76 11 54 00

Kontaktperson: Margrethe Dahl

mar.dahl@hotmail.com

Besøk skolens hjemmeside her

Sam Eydesgate 163, 3660 Rjukan

Tlf: 41 70 03 98

Kontaktperson: Arne Persson

arne.persson@tinn.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Sam Eydesgate 236, 3660 Rjukan

Tlf: 35 08 27 10

Kontaktperson: Grete Kleiveland

grete.kleiveland@tinn.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Såheimsveien 22, 3660 Rjukan

Tlf: 35 91 99 00

Kontaktperson Kjersti Lindtvedt

kjersti.lindtvedt@t-fk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Brynsveien 116, 1352 Kolsås

Tlf: 67 17 47 00

Kontaktperson: Terje Bentzen

terjebe@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

Jon Leiras vei 30, 3440 Røyken

Tlf: 31 29 22 10

Kontaktperson: Christian Rollefsen Hegna

christian.hegna@bfk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Fredheimvegen 15, 8250 Rognan

Tlf: 75 65 23 00

Kontaktperson: Anita Johansen

anijoh@vgs.nfk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Einartangen 2, 4309, Sandnes

Tlf: (+47) 51 20 15 75

Kontaktperson: Yuwei Fei

yuwei.fei@sdis.no

Besøk skolens hjemmeside her

4443 Tjørholm

Tlf: 38 37 93 90

Åse Berit Fidjeland

aase-berit@sirdal.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Vestbygata 61, 2003 Lillestrøm

Tlf: 63 89 17 00

Kontaktperson: Judith Bolstad Siem

judith.bolstad.siem@skedsmo.vgs.no

Besøk skolens hjemmeside her

Gymnasveien 6, 1400 Ski

Tlf: 64 91 36 00

Kontaktperson: Snorre Nordal

snorren@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

Baglergaten 16, 3111 Tønsberg

Tlf: 33 35 22 00

E-post: slottsfjellet@steinerskolen.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 172, 4097 Sola

Tlf: 51 71 52 22

Kontaktperson: Merete Korsberg

merete.kosberg@sola.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Furumoveien 2, 3142 Vestskogen

Tlf: 33 35 22 00

Kontaktperson: David Foster-Pilkington

David.Foster.Pilkington@steinerskolen.no

Besøk skolens hjemmeside her

Skrivervegen 23, 1920 Sørumsand

Tlf: 63 86 76 00

Kontaktperson: Vibeke Nygård

vibeken@viken.no

Besøk skolens hjemmeside her

6630 Tingvoll

Tlf: 71 53 17 68

Kontaktperson: Karl Egil Brunstad

Karl.Egil.Brunstad@mrfylke.no

Besøk skolens hjemmeside her

Munkegata 8, 7013 Trondheim

Tlf: 72 81 13 20

Kontaktperson: Jens Sindre Høseggen

Jens.sindre.hoseggen@stfk.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 517 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Tlf: 38 15 24 00

Besøk skolens hjemmeside her

Prøvenvegen 59, 2830 Raufoss

Tlf: 61 19 45 00

Kontaktperson: Hanne Marken

hanne.marken@vestre-toten.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Cort Adelers gate 30, 0254 Oslo

Tlf: 21 04 27 90

Kontaktperson: Torgrim Talleraas

torgrim.talleraas@ude.oslo.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Eskelandsvegen 28, 5704 Voss

Tlf: 56 52 90 40

Kontaktperson: Claus Røynesdal

Claus.Roynesdal@voss.fhs.no

Besøk skolens hjemmeside her

Kirsten Flagstads vei 26 , 4621 Kristiansand

Tlf: 38 00 08 00

Kontaktperson: Ingrid Næser

inna1@vaf.no

Besøk skolens hjemmeside her

Jonas Lies gate 1, 2213 Kongsvinger

Tlf: 62 82 58 00

Kontaktperson: Jo Håkon Johansen

jojoh@innlandetfylke.no

Besøk skolens hjemmeside her

Postboks 10, 1431 Ås

Tlf: 64 97 57 00

Kontaktperson: Elisabeth Abrahamsen

elisabeth.abrahamsen@aas.vgs.no

Besøk skolens hjemmeside her

Raulandsvegen 58, 3890 Rjukan

Tlf: 35 06 22 00

Kontaktperson: Anders Sandvik

anders.sandvik@vinje.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Hamarvegen 49, 2613 Lillehammer

Tlf: 61 10 78 38

Kontaktperson: Tove Galde

tove.galde@lillehammer.kommune.no

Besøk skolens hjemmeside her

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Stian Olsen

Regionleder Øst

Stian.olsen@fn.no

+47 415 26 223