FNs bærekraftsmål jobber for god helse

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

FNs bærekraftsmål nummer 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle.

For at dette målet skal nås, kreves det en massiv innsats de neste årene.

Historie

Datoen for verdens helsedag er valgt fordi det var på denne dagen Verdens helseorganisasjon (WHO) ble opprettet i 1948.

WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå. Organisasjonen har definert helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser.

Nøkkelansvaret til organisasjonen er å lede og koordinere internasjonal helse innen FN-systemet.

Tema for 2024: «My health, my right»

Se Verdens helseorganisasjon sin film om årets tema her:

Lær mer

Oversikt over FNs bærekraftsmål

Verdens helseorganisasjon (WHO)

World Health Day 2024 (WHOs kampanjeside)