I en verden med begrenset kunnskap og lovgivning om hjertehelse, er Verdens hjertedag en viktig påminnelse til alle om å ta vare på hjertet sitt.

Hjerte- og karsykdommer er en gruppe sykdommer som omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe, hjertesvikt, hjerneslag og andre sykdommer i hjerte og blodårer. I 2016 mistet 17,9 millioner mennesker livet som følge av hjerte- og karsykdommer, noe som representerer 32 prosent av alle dødsårsaker globalt.

Mennesker i lav- og mellominntektsland er særlig utsatt for hjerte- og karsykdommer. Dette skyldes at de er mer eksponert for risikofaktorer som tobakk, kombinert med dårligere tilgang til helsevesenet og forurensing. Det er de fattigste i disse landene som er mest utsatt.

Verdens hjertedag markeres hvert år 29. september. Dagen er knyttet til bærekraftsmål 3.4: Redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling innen 2030, samt fremme mental helse og livskvalitet.

Et samarbeid

Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) og World Heart Federation (WHF) fører en global kampanje for å øke bevisstheten rundt hjertehelse.

WHF, en ikke-statlig organisasjon, er WHOs ledende partner i arbeidet med å forebygge hjerte- og karsykdommer.

Tall fra Norge

Over 200 000 pasienter med en hjerte- og karsykdom som hoveddiagnose, ble innlagt på sykehus eller mottok poliklinisk behandling i 2020, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvert år behandles 10 000 personer for hjerteinfarkt, 11 000 for hjerneslag, 30 000 for atrieflimmer og 20 000 for hjertesvikt. Det har imidlertid vært en bratt nedgang i hjerte- og kar-relaterte dødsfall i Norge de siste tjue årene.

I Norge er det LHL som ivaretar interessene til folk med hjerteproblemer og deres pårørende.

Lær mer

Verdens Helseorganisasjon (WHO)

WHO sine egne sider

World Heart Federation sine sider om dagen

Rettighetene til folk med hjerte- og karsykdommer fra LHL