Den internasjonale kreftunionen (UICC) startet markeringen av kreftdagen for å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og bedret livskvalitet for kreftpasienter, er viktige temaer i denne kampen. Flere organisasjoner, som Kreftforeningen i Norge, markerer også dagen hvert år.

Om kreft

Kreft er et samlenavn på en stor gruppe sykdommer der det er unormal cellevekst. Kreft kan oppstå i nesten alle organer eller vev i kroppen. Det finnes om lag 200 forskjellige kreftformer. Disse har gjerne fellestrekk, men kan ha svært ulike sykdomsforløp.

De fleste krefttilfeller er ikke arvelige og minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Man har ingen garanti mot å utvikle kreft, men det å unngå tobakksbruk, være forsiktig med alkohol og sol, holde seg aktiv og spise sunt, kan redusere risikoen for å utvikle kreft.

Andre faktorer, som miljø og arv, kan øke risikoen for kreft. Men det er fortsatt vanskelig å gi klare årsaker til at noen får kreft og andre ikke. Kreftsykdom kan ramme alle, og risikoen øker med alderen.

(Kilde: Kreftforeningen)

Vi må gjøre mer for å få slutt på de mange tragediene kreft påfører. Omtrent en tredjedel av krefttilfellene kan forebygges, mens andre kan helbredes hvis de diagnostiseres og behandles tidlig.

FNs generalsekretær, António Guterres

FNs mål om god helse

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål 3 arbeider for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Delmål 3.4 er å redusere antall tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, med en tredjedel. Omkring 40 % av alle krefttilfeller kan unngås gjennom forebygging, og mange tilfeller kan behandles dersom de oppdages tidlig. Kreft rammer mennesker i alle land, men det er flest fattige mennesker som dør av sykdommen på grunn av manglende tilgang på behandling. Rundt 70 % av de som mister livet til kreft er mennesker fra lavinntektsland og mellominntektsland.

Lær mer